Aantal jobs in technologische industrie zakt voor het eerst in drie jaar

Agoria vraagt dringend actie voor sterke industrie 

24 oktober 2023 ​ – Vandaag stelt technologiefederatie Agoria zijn conjunctuuranalyse & verkiezingsmemorandum voor. De stand van zaken in de technologische industrie laat zien dat er dit jaar eerst nog groei was, maar toont ook een verontrustende trendbreuk in het aantal jobs en vacatures. Daarom dringt Agoria er bij alle politieke partijen op aan om in deze en de volgende legislatuur voldoende aandacht voor onze industrie te hebben en dringend maatregelen te nemen die haar competitiviteit versterken.  

Uit RSZ-cijfers blijkt dat er voor het eerst in 3 jaar tijd een daling van het aantal jobs in de technologische industrie geweest is: -1.551 in het tweede trimester van 2023. Ook het aantal openstaande vacatures neemt af. Het gaat om de zwaarste daling sinds de start van de coronacrisis. Kijken we langer terug, dan is het zelfs, op de coronacrisis na, de eerste krimp in 8 jaar tijd. ​ 

Bart Steukers, CEO van Agoria: “De onheilspellende voortekens uit de industrie moeten onze politieke verantwoordelijken wakker schudden. Zelfs in de digitale sector is er nu banenverlies. We mogen niet blind zijn: het zijn duidelijk de eerste donkere wolken van een storm die op de Belgische en Europese industrie afkomt. Onze Belgische technologische industrie deed het de voorbije jaren goed, maar staat onder grote druk, vooral vanuit het buitenland. We moeten 10-15 jaar vooruit durven kijken en onze positie niet gewoon behouden, maar ook versterken.” 

In hun recente beleidsverklaringen hadden onze beleidsmakers mooie woorden over voor onze industrie. Ze hadden in hun toespraken allemaal aandacht voor industrieel beleid, maar het is wachten op maatregelen die onze concurrentiepositie écht versterken. Agoria apprecieert die aandacht, maar wil nu snel actie. Agoria formuleert daarom een reeks essentiële aanbevelingen, die zuurstof moeten geven aan de technologische industrie, met meer dan 328.000 directe en evenveel indirecte jobs het hart van onze Belgische economie. ​ 

De 3 belangrijkste aanbevelingen voor een bloeiende technologische industrie 

Loonkost & competitiviteit ​ 

  • De loonkostenhandicap van België steeg van 9% in 2021 naar 14% in 2023. De automatische loonindexering is, des te meer in combinatie met de hoge inflatie die er geweest is en nog even zal blijven, een groot gevaar voor onze competitiviteit. De volgende regering moet het mechanisme aanpassen, in combinatie met een herziening van de loonnormwet. ​ We moeten toewerken naar een flexibel systeem dat toelaat om sterk presterende werknemers proportioneel te belonen en meer op maat werkt
  • In afwachting van een grotere hervorming moet er op korte termijn minstens een plafond komen op de automatische indexering. 

Onderwijs & arbeidsmarkt ​ 

  • Word Europese top in onderwijs en opleiding met het oog op maximale instroom in de technologische industrie. We moeten meer inzetten op wetenschappelijke en technische kennis om al onze bedrijven, grotere en kmo’s, de komende jaren te kunnen voorzien van voldoende talent. Garandeer basiskennis van STEM en digitale vaardigheden in de basisvorming van iedere leerling en student. 
  • De toepassing van flexijobs werd wel uitgebreid, maar worden beperkt tot een aantal sectoren. De intentie om in te zetten op flexibiliteit is goed, bijvoorbeeld voor het aan boord houden van een zestigplusser met veel expertise. Maar zou het niet logischer zijn om het systeem meteen uit te breiden naar alle bedrijven en hen zelf te laten beslissen of ze flexijobs willen aanbieden of niet?

Onderzoek & Ontwikkeling ​ 

  • België heeft met zijn beleid rond onderzoek en ontwikkeling een absolute troefkaart. Behoud dus maximaal het bestaande fiscale systeem voor de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling en houd de O&O-norm van 3% van het bbp aan. Behoud de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers, de aftrek voor innovatie-inkomsten, de investeringsaftrek voor O&O en maak het expatstatuut weer interessanter. Behoud de toegankelijkheid ervan voor start-ups en kmo’s. ​ 
  • Op korte termijn moet de grote kloof tussen de wetgevende teksten over de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor Onderzoek & Ontwikkeling en de toepassing ervan door de fiscus uitgeklaard worden. Die veroorzaakt enorm veel onzekerheid bij bedrijven en maakt het hen moeilijk om er beroep op te doen. Er is zo snel mogelijk een kader met duidelijke spelregels nodig dat zowel aan de fiscus als aan onze bedrijven duidelijk maakt hoe de vrijstelling rechtszeker en flexibel toegepast kan worden. ​ 
We zitten midden in drie grote transities: een geopolitieke, een digitale en een groene. Als technologische industrie kunnen wij in alle drie een drijvende kracht zijn. Als we voldoende steun krijgen om op internationaal vlak onze sterke positie te behouden én te versterken, zullen we de motor zijn van digitalisering en groene groei, die voor duurzame welvaart zorgt.” besluit Bart Steukers. 

Alle speerpunten van het volledige verkiezingsmemorandum van Agoria zijn, overzichtelijk geordend per thema of per beleidsniveau, te vinden op enroute2024.be 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be