Agoria over septemberverklaring: “Digitalisering moet de echte turbo zijn”

Agoria is tevreden dat de Vlaamse regering de budgettaire ambities niet los laat. “Snoeien waar mogelijk en tegelijk extra investeren, is de enige juiste weg,” zegt Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen. “De motor draait, maar om de turbo te activeren moet geïnvesteerd worden in digitalisering. Hiernaast zijn investeringen in meer gerichte innovatie, in het aanpakken van de mobiliteitsproblemen via slimme infrastructuur en in technologie voor een meer efficiënte zorg nodig. De Vlaamse regering wil een hervormings- en investeringsregering zijn. Ze moet daarom ook haar tanden zetten in de digitalisering, want ondanks de vele goede elementen, is dit de grote lacune in de septemberverklaring.”

“Snoeien om te groeien is het terechte uitgangspunt van deze regering,” zegt De Pril. “Belangrijke vraag hierbij is of de investeringen en hervormingsinspanningen ver genoeg gaan om Vlaanderen echt klaar te maken voor de toekomst. De wereld verandert snel en de digitalisering hertekent economie en samenleving. Om hiervan de vruchten te plukken, is nu een doortastend beleid met forse en gerichte investeringen nodig.”

Technologiefederatie Agoria ziet in de eerste plaats te weinig inspanningen rond de re-engineering en digitalisering van de overheid zelf. Vlaanderen dreigt hier de aansluiting met de top in Europa te zullen missen. De Pril: “Het programma ‘radicaal digitaal’ uit het Vlaamse Regeerakkoord  heeft te weinig omvang en stuwkracht om de publieke dienstverlening volledig te digitaliseren, nochtans een ambitie van deze regering. Een verregaande digitalisering kan de dienstverlening aan ondernemingen en burgers sterk verbeteren en tegelijk zorgen voor forse besparingen.”

Ook de resultaten van de hervormingen of modernisering in het onderwijs zullen nog verschillende jaren op zich laten wachten. De grote tekorten aan bijvoorbeeld digitale experten, maar ook andere technologische profielen op de arbeidsmarkt, tonen echter jaar na jaar aan dat een diepgaande hervorming van het secundair onderwijs en een betere aansluiting met het hoger onderwijs meer dan ooit nodig zijn. “Kiezen voor technologie moet een positieve keuze worden. Digitale technologie is ook een krachtig instrument om meer op maat en interactief les te geven en levenslang bij te scholen, door andere leervormen en met gebruik van digitale tools. Zo kunnen we het hele onderwijs in Vlaanderen naar een hoger niveau brengen.”

Ook voor onze maakindustrie is de digitalisering een belangrijke uitdaging. In een enquête uitgevoerd door Agoria, geven 94% van de bedrijven uit de maakindustrie aan dat digitalisering de zaken fundamenteel zal veranderen. Vlaanderen beschikt over een sterke maakindustrie die in volle transformatie is. De stap naar de ‘industrie 4.0’ vraagt nog belangrijke bijkomende investeringen, zowel van de bedrijven zelf maar ook de overheid. “De Vlaamse regering doet er goed aan de extra middelen voor economie en innovatie strategisch te richten op de digitalisering van de maakindustrie”, stelt Wilson De Pril.  

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be