Connectiviteit: België al veel doelstellingen behaald, maar Europa vraagt meer

Agoria wil eenvoudigere procedures en lagere fiscale lasten

De Europese Commissie publiceerde zonet haar tweede Digital Decade-rapport. Met dat rapport geeft de Commissie mee in hoeverre de Europese lidstaten in 2023 op koers liggen om tegen 2030 de digitaliseringsdoelstellingen te halen. Daarbij kijkt de EU naar een lange reeks parameters, zoals digitale vaardigheden, digitale overheid en digitale transformatie van de bedrijven, maar ook naar digitale infrastructuur en connectiviteit. Hoewel België al veel connectiviteitsdoelstellingen kan afvinken, blijkt uit het rapport dat ons land vooral voor glasvezel nog een tandje moet bijsteken van Europa. Technologiefederatie Agoria is ervan overtuigd dat België dankzij recordinvesteringen van de telecomsector niet alleen de EU-doelstellingen kan halen, maar zelfs overtreffen. “Maar dan hebben we eenvoudigere administratieve procedures nodig en moeten de fiscale drempels voor investeringen in netwerkinfrastructuur absoluut naar omlaag.”, vertelt Danny Goderis, Senior Business Group Leader Telecom bij Agoria.

Vaste netwerken: op koers met hoge investeringen, maar risico op vertraging

Voor de heel snelle vaste netwerkverbindingen (van meer dan 1 Gigabit per seconde) scoort België uitstekend. Met een dekking van 96% ligt ons land ruim op koers voor de deadline van 100% tegen 2030. Europa focust daarnaast ook specifiek op glasvezel. Daar loopt België met 25% dekking achter op het EU-gemiddelde van 64%. In 2023 werd wel een erg grote sprong gemaakt van 17 naar 25%. Ook in 2024 zullen de Belgische cijfers nog een stevige inhaalbeweging maken, dankzij stevige financiële inspanningen. De telecomsector investeerde in 2023 volgens het BIPT meer dan 30% van zijn omzet, meer dan eender welke sector in België. Belangrijke aandachtspunten blijven de fiscale lasten en de complexe administratieve procedures, die vaak voor vertraging zorgen.

Figuur: investeringen Belgische telecomsector (Bron: BIPT jaarrapporten telecommarkt)
Figuur: investeringen Belgische telecomsector (Bron: BIPT jaarrapporten telecommarkt)

Mobiele netwerken: toepassen internationale stralingsnormen

Met de snelle uitrol van 5G zit België dicht bij het behalen van de EU-doelstellingen. Dat bevestigde ook telecomregulator BIPT onlangs met zijn 5G-dekkingskaarten, waaruit blijkt dat al 95% van de Belgische huishoudens bereikt wordt met een 5G-dekking buitenshuis en 76% binnenshuis, een cijfer dat door Commissie nog niet gekend was bij opstellen van het rapport. Alleen dreigt de capaciteit en het vermogen van 5G binnenkort wel op zijn limieten te botsen door de erg strenge Belgische stralingsnormen.

Die normen verschillen sterk in Vlaanderen, Wallonië en Brussel en zijn ook nog eens strenger dan de Europese aanbevelingen. Om van 5G een écht succes te maken, zullen die normen moeten worden herzien in de komende legislatuur. Agoria pleit in naam van de telecomsector voor een gelijkstelling met de EU-richtlijn van 41,2 V/m, over heel België.

Danny Goderis, Senior Business Group Leader Telecom bij Agoria: “De Belgische telecomsector is klaar en blijft de komende jaren ongeziene financiële inspanningen doen om digitale topinfrastructuur uit te rollen. Onze vraag aan het beleid en aan de nieuwe regeringen: help ons om België opnieuw tot koploper te maken. Werk drempels die de verdere uitrol van mobiele en vaste netwerken bemoeilijken weg. De langzame en complexe vergunningsprocedures zorgen voor enorm veel vertraging. En fiscale belemmeringen, zoals retributies op de aanleg en exploitatie van vaste netwerken en belastingen op mobiele, doen daar nog een schepje bovenop. Ten derde zou het de logica zelve zijn om de stralingsnormen eindelijk gelijk te stellen aan de Europese, over heel het Belgische grondgebied. Iedereen wint bij meer vereenvoudiging en meer efficiëntie.”

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be