Skip to content
Agoria Vlaanderen over Septemberverklaring: "Het gaat goed, structurele uitdagingen blijven"

Persbericht -

Agoria Vlaanderen over Septemberverklaring: "Het gaat goed, structurele uitdagingen blijven"

Agoria is tevreden dat de Vlaamse regering de investeringen in innovatie verder fors optrekt maar hoopt dat de regering zich niet laat verlammen door verkiezingskoorts.

Dat Vlaanderen blijft inzetten op innovatie en de onderzoeksmiddelen verder optrekt, is een bijzonder goed signaal. Als kennisregio heeft Vlaanderen geen alternatief. Belangrijk is dat de middelen strategisch worden ingezet met voldoende aandacht voor de economische return in Vlaanderen. "De jongste jaren werd sterk ingezet op sterkere academische resultaten, wat op zich goed is", aldus Peter Demuynck, algemeen directeur Agoria Vlaanderen. "Willen we de publieke middelen echt als een hefboom gebruiken, zal er nog meer nadruk moeten komen op samenwerking en economische resultaten."

Ook de bijkomende investeringen in mobiliteit zijn een goede zaak. Om op niveau van bijvoorbeeld Nederland of de Scandinavische landen te komen, is nog een lange weg te gaan. Sterker inzetten op digitale dienstverlening vanuit de overheid (e-government) - vandaag nog steeds een zwak punt - moet daarbij helpen om lopende uitgaven terug te dringen en ruimte te creëren voor de basistaken van de overheid zoals publieke investeringen. Daarenboven zou Vlaanderen nog sterker de kaart moeten durven trekken van slimme verkeerstechnologie en nieuwe mobiliteitsconcepten, omdat op lange termijn daar de meest positieve effecten te verwachten zijn.

De grootste uitdaging die ons wacht, situeert zich op de arbeidsmarkt. Uit de recente studie van Agoria en de regionale arbeidsmarktdiensten, blijkt dat bij ongewijzigd beleid Vlaanderen 348.000 niet-ingevulde vacatures zal tellen tegen 2030. Een gevolg van demografische evoluties, maar ook van de mismatch tussen vraag en aanbod aan vaardigheden in een snel digitaliserende wereld. De genomen maatregelen rond het onderwijs en activering zijn zeker een stap in de goede richting, maar zullen komende jaren moeten uitgebreid worden. Centrale opgave is daarbij dat werkgevers, overheid maar ook individuele werknemers er samen voor zorgen dat mensen over de juiste competenties beschikken. Uiteraard blijft het ook een opgave dat iedereen die kan werken, ook effectief aan de slag is.

Dat het vandaag goed gaat in Vlaanderen, is geen garantie voor morgen. Vlaanderen kent een aantal structurele uitdagingen die zullen moeten doortastend worden aangepakt. "Deze grote uitdagingen zullen een volgehouden inspanning vragen over de legislaturen heen. Het is daarom belangrijk dat de huidige Vlaamse regering niet in verkiezingsmodus gaat, maar verder de basis legt voor morgen", stelt Peter Demuynck.

Onderwerpen

Tags


Agoria is de bedrijvenorganisatie van de technologische sector in België. Met meer dan 1800 lidbedrijven is het de grootste sectororganisatie van het land. Meer dan 300.000 mensen werken voor Belgische technologiebedrijven. De dienstverlening van Agoria bestaat uit advies, bedrijfsontwikkeling en creatie van een optimaal ondernemingsklimaat. Agoria telt zo’n 200 medewerkers die werken in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Frederik Meulewaeter

Press contact External Relations Officer 0477 39 75 43