Skip to content
Drones kunnen 1000 extra jobs opleveren

Persbericht -

Drones kunnen 1000 extra jobs opleveren

Drones kunnen de Belgische economie tegen 2020 een jaarlijkse omzet van 409 miljoen euro en 1.000 extra jobs opleveren. Voorwaarde is wel dat het wetgevend kader snel aangepast wordt.

Onder de controletoren van luchtverkeersleider Belgocontrol brachten PwC en Agoria vandaag meer dan vijftig bedrijven en sleutelorganisaties samen die werken met drones. Ook François Bellot, de federale minister van mobiliteit en bevoegd voor Belgocontrol, en de Belgian Civil Aviation Authority waren aanwezig. Daarmee waren alle partijen aan tafel die ijveren voor het ontplooien van de drone-economie in België.

Van drones naar dronebots en autonome drones

PwC en Agoria werkten samen aan deze studie om inzicht te krijgen in het zich ontwikkelende drone-ecosysteem in België, en meer bepaald het potentieel voor het commerciële gebruik van drones.

Zoals uit de voorbeelden van de studie blijkt, kunnen drones veel meer doen dan enkel foto's nemen. In combinatie met andere opkomende technologieën, zoals artificiële intelligentie, kunnen bijvoorbeeld inspecties in industriële omgevingen op een goedkopere, snellere en veiligere manier gebeuren. Oogsten kunnen worden geoptimaliseerd als onderdeel van precisielandbouw en bewaking zou efficiënter kunnen worden uitgevoerd. In de toekomst zal het aantal toepassingen alleen maar toenemen, als bijvoorbeeld drones worden uitgerust met robotarmen (zogenaamde ‘dronebots’) en zelf bepaalde handelingen kunnen uitvoeren, of als autonome drones zonder een piloot e-commerce pakjes kunnen leveren.

Om het potentieel van de drone-economie echt te kunnen benutten, is het belangrijk dat alle spelers van dat ecosysteem samenwerken om een volledig aanbod aan te kunnen bieden, maar ook dat onze ondernemingen van de proefopstellingen naar echte transformatie en naar toepassingen op grote schaal gaan, geïntegreerd in hun waardeketen.

Vrij verkeer van drones

Om de kloof tussen realiteit en potentieel te dichten, liggen er ook voor de wetgevende macht enkele kansen voor het rapen. Een broodnodige Europese regelgeving, met respect voor privacy, veiligheid en ecologie, wordt verwacht tegen begin 2019. Een snelle implementatie naar Belgische regelgeving kan onze drone-industrie ondersteunen en het nodige kader bieden om de technologie de nodige vrijheid te geven om te evolueren. Daarnaast blijft een soepel operationeel kader voor commerciële drones een belangrijke voorwaarde.

PwC en Agoria zien hier een opportuniteit voor België om een inhaalbeweging te maken, indien de overheid de Europese regels vlot in de Belgische wetgeving kan implementeren, en voor de sector dusdanig snel duidelijkheid scheppen. Een snelle implementatie zal immers de innovatie in ons land ten goede komen. “Het gaat dan onder meer over het vrij verkeer van drones, over landsgrenzen heen, te vergelijken met het omzetten van een Belgisch rijbewijs naar een Europees rijbewijs”, zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria en zelf dronepiloot. Uit de ervaringen in andere landen leert men dat de ontplooiing van de drone-economie en de maturiteit daarvan zeer sterk gepaard gaan met de ‘gebruiksvriendelijkheid’ van het wetgevend kader.

Dit regelgevend kader zal ook in de toekomst verder evolueren, want de technologie blijft natuurlijk ook razendsnel verder evolueren. Sommige toepassingen zijn misschien vandaag economisch niet haalbaar, maar zullen dat morgen wel zijn als de autonome drones een plaats krijgen in ons economische weefsel, maar ook in ons luchtruim.

Kansen te grijpen in alle belangrijke sectoren

Het Belgische economische landschap biedt opportuniteiten inzake het inzetten van drones. “Infrastructuur, energie, landbouw, verzekering, transport, telecom - veel sectoren van onze economie overwegen reeds hoe zij de voordelen uit dronetechnologie kunnen halen”, verklaart Floris Ampe, Partner en Digital & Innovation Services Leader bij PwC België. “Het marktpotentieel dat het commercieel dronegebruik vertegenwoordigt, is behoorlijk groot. In België hebben wij reeds een rijk landschap inzake de hardware en software aspecten van de drone-economie. Als we internationaal vergelijken, weten dat we een goed wettelijk kader de sector een grote boost kan geven, er bestaat ook hier zoiets als een ‘first-mover advantage’.”

Technologie ten dienste van economie

Alle spelers in het bedrijfsleven kijken met argusogen naar de ontwikkelingen binnen en buiten de landsgrenzen. “De opportuniteiten inzake dronegebruik ontgaan niemand. Drones hebben reeds hun plaats veroverd op de technologie-agenda,” verduidelijkt Marc Lambotte. “Dit is niet enkel een materie voor de CTO, maar een onderwerp voor de raad van bestuur. Onze studie toont aan dat er hierover geen twijfel kan bestaan. Veel leden van Agoria buigen zich over de vraag wat commercieel dronegebruik voor hen kan betekenen. Hoe en wanneer moeten wij ageren? Wat is de optimale investeringsstrategie? Op deze vragen moeten wij gezamenlijk een antwoord kunnen geven.”

Drone Guide, de app voor dronepiloten

In dat verband wijst luchtverkeersleider Belgocontrol op het bestaan van de website droneguide.be. Op die site kunnen dronepiloten nagaan waar ze hun toestel kunnen laten opstijgen en waar niet. In juni komt daar ook een app van, zodat particulieren op locatie kunnen checken of ze mogen vliegen. Na de zomer komt er een app voor professionele dronepiloten, die bijvoorbeeld op eenvoudige wijze een uitzondering zullen kunnen aanvragen.

Minister van Mobiliteit François Bellot van zijn kant benadrukte dat hij drone-activiteiten voluit steunt. "Ik denk dat wij onze verantwoordelijkheid nemen op verschillende niveaus. Zo hebben we de FOD Mobiliteit versterkt met extra personeel en hebben we de interne processen en de klantvriendelijkheid verbeterd. De implementatie van de Europese regels wordt voorbereid."

Related links

Onderwerpen

Tags


Agoria is de bedrijvenorganisatie van de technologische sector in België. Met meer dan 1800 lidbedrijven is het de grootste sectororganisatie van het land. Meer dan 300.000 mensen werken voor Belgische technologiebedrijven. De dienstverlening van Agoria bestaat uit advies, bedrijfsontwikkeling en creatie van een optimaal ondernemingsklimaat. Agoria telt zo’n 200 medewerkers die werken in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Frederik Meulewaeter

Press contact External Relations Officer 0477 39 75 43