Skip to content
Iran: Verenigde Staten voeren opnieuw sancties in. Wat zijn de gevolgen voor Belgische bedrijven?

Persbericht -

Iran: Verenigde Staten voeren opnieuw sancties in. Wat zijn de gevolgen voor Belgische bedrijven?

Op 8 mei 2018 maakte de Amerikaanse president Donald Trump bekend dat de Verenigde Staten uit het internationale akkoord over het Iraans nucleair programma zullen stappen. De Verenigde Staten zullen niet enkel de al vroeger bestaande sancties terug invoeren, maar ook nog extra sancties treffen tegen Iran. Wat betekent dat nu voor de Belgische bedrijven?

Context

Hoewel de Europese Unie het op alle mogelijke manieren heeft proberen vermijden, was het niet echt een verrassing toen de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde dat de Verenigde Staten uit het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) zouden stappen.
Dit JCPOA staat beter bekend als het akkoord dat gesloten werd door enerzijds de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, Rusland, Duitsland en de Europese Unie, en anderzijds Iran. Het moest een einde maken aan het militaire nucleaire programma van Iran.

Het akkoord hield in dat Iran zijn nucleaire activiteiten onder het toezicht van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zou afbouwen en dat de internationale gemeenschap, na de bekrachtiging van het akkoord door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de tegen Iran uitgevaardigde sancties zou opschorten.
Als zou blijken dat Iran toch opnieuw verboden nucleaire activiteiten zou uitoefenen, dan zouden de sancties terug worden ingevoerd.

Hoewel het IAEA tot nu toe geen inbreuken door Iran heeft vastgesteld, hebben de Verenigde Staten nu unilateraal besloten om het akkoord te stappen.

Amerikaanse sancties

Door de beslissing van 8 mei 2018 worden de Amerikaanse secondary sanctions opnieuw ingevoerd. Deze houden in dat niet-Amerikaanse bedrijven die de Amerikaanse sancties buiten de Verenigde Staten overtreden, toch kunnen worden bestraft.

Deze sancties geven dus een extra-territoriale dimensie aan de Amerikaanse sancties.
De sancties kunnen onder andere inhouden dat de toegang tot het Amerikaanse financiële systeem voor die bedrijven beperkt wordt, of dat het Amerikaanse bedrijven verboden wordt om met deze bedrijven samen te werken als leverancier, klant of partner.

Het belangrijk om te weten dat de Amerikaanse sancties niet van de ene op de andere dag opnieuw worden ingevoerd. Er worden 2 zogenaamde wind-down periods voorzien gedurende welke gesloten overeenkomsten verder kunnen worden uitgevoerd.
Er kunnen echter geen nieuwe overeenkomsten worden gesloten.

Die 2 wind down periods voorzien dat gesloten overeenkomsten voor een bepaalde datum moeten worden uitgevoerd of dat ze anders een overtreding van de sancties inhouden.

De eerste wind-down period omvat 90 dagen, loopt tot 6 augustus en geldt voor:

 • Sancties betreffende de aankoop of verwerving van US dollarbiljetten door de overheid van Iran;
 • Sancties betreffende Iran's handel in goud of edele metalen;
 • Sancties betreffende de directe of indirecte verkoop, de toelevering of overdracht naar of vanuit Iran van grafiet, ruwe of half-verwerkte metalen zoals aluminium en staal, kool en software om industriële processen te integreren.
 • Sancties betreffende aanzienlijke transacties gelieerd aan de aankoop of verkoop van Iraanse valuta, het behouden van aanzienlijke fondsen of rekeningen buiten Iran gedenomineerd in Iraanse valuta:
 • Sancties betreffende de verkoop, inschrijving of handel in het uitgeven van Iraanse staatsschuld;
 • Sancties betreffende de Iraanse automobielsector.

De tweede wind-down period omvat 180 dagen, loopt tot 4 november en geldt voor:

 • Sancties tegen de Iraanse havenbedrijven, rederijen en scheepsbouw (inclusief de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), South Shipping Line Iran of aan hen gelieerde bedrijven);
 • Sancties betreffende petroleumgerelateerde transacties met o.a. the National Iranian Oil Company (NIOC), Naftiran Intertrade Company (NICO), and National Iranian Tanker Company (NITC), incusief de aankoop van petroleum, petroleumproducten of petrochemische producten van Iran.
 • Sancties op transacties door buitenlandse financiële instellingen met de Centrale Bank van Iran en aan bepaalde Iraanse financiële instellingen.
 • Sancties tegen de voorziening van gespecialiseerde diensten betreffende financiële boodschappen aan de de Centrale Bank van Iran en bepaalde Iraanse financiële instellingen.
 • Sancties op het voorzien van verzekerings- of herverzekeringsdiensten;
 • Sancties tegen de Iraanse energiesector.

Raadpleeg hier een toelichting van de Amerikaanse administratie over de herinvoering van de sancties.

Samenvattend komt het er eigenlijk op neer dat enkel handel in humanitaire goederen (voeding voor mens en dier, medicijnen en medische apparatuur) nog toegelaten is.

Reactie Europese Unie

De Europese Unie betreurt uiteraard de Amerikaanse beslissing en wil zelf het internationale akkoord absoluut in stand houden. Dat houdt in de eerste plaats natuurlijk in dat Iran zijn verplichtingen onder het JCPOA moet blijven nakomen. Want inbreuken door Iran zouden onvermijdelijk tot gevolg hebben dat de Europese Unie het akkoord ook moet opzeggen.

Dit wil dus ook zeggen dat het Europese sanctieregime t.a.v. Iran naar aanleiding van de Amerikaanse beslissing NIET verandert.

Daarnaast probeert de Europese Unie te bekijken hoe ze Europese bedrijven kan beschermen tegen de Amerikaanse sancties.

Het belangrijkste instrument hierin zou bestaan in het zogenaamde blocking statute. Dit houdt in dat:

 • Het voor Europese bedrijven verboden is om zich, op basis van de Amerikaanse sancties, te onttrekken aan de uitvoering van gesloten contracten.
 • Dat Europese bedrijven die door de Verenigde Staten gesanctioneerd worden compensaties kunnen claimen.
 • Elke beslissing van een buitenlandse rechtbank op basis van de Amerikaanse sancties nietig is.

Agoria heeft echter veel vragen bij dit mechanisme:

 • Plaatst dit de Europese bedrijven niet tussen 2 vuren?
 • Hoe zullen de bedrijven hun schade kunnen begroten en wat met de schade van contracten die in de Verenigde Staten mislopen zijn?

Daarnaast bekijkt die Europese Unie ook nog of het mogelijk is dat de Europese Investeringsbank investeert in Iran en of er banktransfers zouden kunnnen worden afgewerkt met de Centrale Bank van Iran.

Concrete impact op het bedrijfsleven

Het gevolg van de Amerikaanse beslissing situeert zich voor onze bedrijven vooral in de financiële sector.

Zo goed als alle Europese banken zullen weigeren om geld te ontvangen dat afkomstig is uit Iran. Dit omdat banken de risico's van een overtreding van de Amerikaanse sancties erg hoog inschatten en het zich bijvoorbeeld absoluut niet kunnen veroorloven om afgesneden te worden van het Amerikaanse financiële systeem.

Verder zullen kredietverzekeraars vermoedelijk meteen hun activiteiten t.a.v. Iran stopzetten omdat het te moeilijk zal worden om betaald te worden vanuit Iran en zij dat niet-betalingsrisico dus niet langer zullen willen dekken.

Vragen die u zich kan stellen als bedrijf:

Om te bekijken wat de impact voor uw bedrijf is, kan u nagaan of:

 • U zelf exporteur bent van goederen/diensten naar Iran.
 • U toeleverancier bent van een exporteur naar Iran voor bepaalde op maat gemaakte producten.
 • U openstaande bankgaranties hebt tegenover Iran.
 • U eventuele gesloten contracten binnen de termijn van de wind-down periods kan uitvoeren.
 • U al dan niet vanuit Iran betaald zal worden binnen of buiten de termijn van de wind-down periods.
 • U bepaalde belangrijke banden heeft met de Verenigde Staten (binnen uw vennootschap of gewoon als afnemer/leverancier/partner).

Onderwerpen

Tags


Agoria is de bedrijvenorganisatie van de technologische sector in België. Met meer dan 1800 lidbedrijven is het de grootste sectororganisatie van het land. Meer dan 300.000 mensen werken voor Belgische technologiebedrijven. De dienstverlening van Agoria bestaat uit advies, bedrijfsontwikkeling en creatie van een optimaal ondernemingsklimaat. Agoria telt zo’n 200 medewerkers die werken in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Frederik Meulewaeter

Press contact External Relations Officer 0477 39 75 43