Skip to content
"Niet te fel op reageren, anders escaleert handelsoorlog"

Persbericht -

"Niet te fel op reageren, anders escaleert handelsoorlog"

Sinds 1 juni worden Europese bedrijven die staal en aluminium invoeren in de VS, extra belast. De Belgische staalsector dreigt hierdoor tot 240 miljoen euro inkomsten te mislopen.

Toch roept Agoria Europa op om met mate te reageren.

De Amerikaanse regering had al in maart gedreigd met hogere importheffingen op staal (+25%) en aluminium (+10%). Voor Europa, Mexico en Canada stonden de Amerikanen wel een tijdelijke uitzondering toe tot 1 juni. Dat gaf onderhandelaars de tijd om een dreigende handelsoorlog in de kiem te smoren, en tot een akkoord te komen om de Europese staal- en alumiumimport naar de VS te beperken. Maar die gesprekken hebben niet tot een resultaat geleid. Daarom hebben de Amerikanen gisteren beslist om de vrijstellingen op de importtarieven voor de Europese Unie op te schorten.

Gevolgen

België exporteert voor 12,9 miljard euro aan ijzer- en staalproducten en voor 2,2 miljard euro aan aluminium. Daarvan gaat respectievelijk 240 miljoen en 53 miljoen euro naar de Verenigde Staten. Als daar respectievelijk 25 en 10 procent importheffing op komt, zal die uitvoer grotendeels wegvallen.

Dat zal een impact hebben op de Belgische fabrieken van ArcelorMittal, Aperam, NLMK en Industeel. Voor NLMK en Industeel gaat het om 5 tot 10 procent van hun productie, vooral staalplaten voor de scheepsbouw. Volgens Agoria wordt het heel moeilijk om die heffingen door te rekenen aan Amerikaanse klanten omdat andere landen wel nog zonder importbeperkingen staal kunnen uitvoeren naar de VS.

Agoria is vooral beducht voor een escalatie van de handelsoorlog. Als Europa heel fel reageert en te veel Amerikaanse importproducten zwaar gaat taxeren, dan zou het best kunnen dat Trump reageert met een heffing op de invoer van Europese auto's. En dan wordt ons land wel zwaar getroffen. In de eerste plaats onze autoconstructeurs, maar ook de onderdelenleveranciers die leveren aan de Duitse auto-industrie. Dan spreken we niet langer over 240 miljoen euro schade door invoerheffingen op staal, maar over bijna 2 miljard euro aan minder omzet.

Agoria dringt er dan ook op aan bij België en de Europese Unie om een verdere escalatie van dit conflict te vermijden. Verder vraagt Agoria de Europese Unie ook om Europese Handelsbeschermingsinstrumenten, zoals het lopende vrijwaringsonderzoek tegen de invoer van bepaalde staalproducten, met de grootste voorzichtigheid te hanteren en enkel in volledige overeenstemming met de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

Overhaaste en onevenwichtige Europese maatregelen van de Europese Unie om de invoer van bepaalde goederen te beperken zullen ministens even schadelijk zijn voor de Belgische technologische industrie als de Amerikaanse maatregelen zelf. Naast het belang van export hangt de competitiviteit van onze bedrijven namelijk ook sterk af van de voorwaarden waartegen grondstoffen en half-afgewerkte producten kunnen worden geïmporteerd.

Agoria dingt er ten slotte ook bij België en de Europese Unie op aan om er alles aan te doen opdat de Europese Unie de spanningen tussen de Verenigde Staten en China betreffende de handel niet louter ondergaat. De Europese Unie moet daarom ook een offensieve handelsstrategie blijven voeren op zowel het multilateraal als het bilateraal niveau en verder blijven werken aan het afbouwen van zowel tarifaire als non-tarifaire maatregelen met zowel de Verenigde Staten als andere derde landen. 

Onderwerpen

Tags


Agoria is de bedrijvenorganisatie van de technologische sector in België. Met meer dan 1800 lidbedrijven is het de grootste sectororganisatie van het land. Meer dan 300.000 mensen werken voor Belgische technologiebedrijven. De dienstverlening van Agoria bestaat uit advies, bedrijfsontwikkeling en creatie van een optimaal ondernemingsklimaat. Agoria telt zo’n 200 medewerkers die werken in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Frederik Meulewaeter

Press contact External Relations Officer 0477 39 75 43