Skip to content
Nog nooit zoveel ICT'ers te kort

Persbericht -

Nog nooit zoveel ICT'ers te kort

De Belgische economie heeft dit jaar 16.000 extra digitale experts nodig. Dat zijn er meer dan ooit en dubbel zoveel als tien jaar geleden, blijkt uit cijfers van Agoria. Digitalisering en hoogconjunctuur doen de vraag naar digitale experts pieken.

De 16.000 openstaande ICT-jobs beslaan het hele palet aan profielen: Belgische bedrijven zijn onder meer op zoek naar 4.400 IT-consultants, 2.400 systeemontwikkelaars, 1.600 projectmanagers, 1.200 verkopers en 1.200 medewerkers voor IT-helpdesks.

In totaal telt België 200.000 ICT'ers, en dat aantal groeit jaarlijks met 4 procent.

In de pure techbedrijven alleen al zijn 8.000 digitale experts tekort. In die cijfers zijn de openstaande jobs voor andere technische profielen, zoals ingenieurs, monteurs en onderhoudstechnici niet eens meegerekend. Daar gaat het, voor de technologiebedrijven alleen al, om nog eens 15.000 vacatures.

Volgens Patrick Slaets, hoofd data-analyse bij Agoria, zijn behalve de goed draaiende economie toch vooral de digitalisering en robotisering de oorzaak van de piekende schaarste aan IT'ers. 'In 2005-2006 was de conjunctuur nog beter dan vandaag en toen waren er 'maar' 10.000 ICT-vacatures', vergelijkt hij. 'Vandaag is zowat elke sector doordrongen van technologie - denk aan blockchain, artificiële intelligentie, internet of things - en is er een duidelijke versnelling voelbaar.'

Meer en meer vormt het nijpende tekort een rem op de groei van bedrijven.

Related links

Onderwerpen


Agoria is de bedrijvenorganisatie van de technologische sector in België. Met meer dan 1800 lidbedrijven is het de grootste sectororganisatie van het land. Meer dan 300.000 mensen werken voor Belgische technologiebedrijven. De dienstverlening van Agoria bestaat uit advies, bedrijfsontwikkeling en creatie van een optimaal ondernemingsklimaat. Agoria telt zo’n 200 medewerkers die werken in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Frederik Meulewaeter

Press contact External Relations Officer 0477 39 75 43