Skip to content
“Overheid moet investeren in toegang en gebruik van geo-data voor bedrijven”

Persbericht -

“Overheid moet investeren in toegang en gebruik van geo-data voor bedrijven”

De geo-sector en de bedrijfswereld zijn sterk vragende partij naar meer en betere overheidsdata. Dat stellen het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) en technologiefederatie Agoria bij de opening van BeGeo, het nationaal congres rond geo-informatie in Brussel. Meer dan 1200 mensen en 40 bedrijven verzamelen vandaag voor de derde keer op de Kunstberg in Brussel en leggen de nadruk op het groeiend aantal innovatieve toepassingen van location intelligence in het bedrijfsleven en bij de overheid, zoals bijv. in slimme steden en in de mobiliteit van de toekomst.

Geo/location intelligence is een bloeiende sector. Volgens recente studies zal de markt voor intelligente lokalisatiesoftware en toepassingen tot 2021 met bijna 14 procent per jaar groeien. Om innovatie in deze sector te stimuleren, moeten onze overheden volgens het NGI en Agoria nog sterker samenwerken met het bedrijfsleven, rekening houdend met alle privacy- en veiligheidsaspecten.

Slimme landbouw met behulp van geografische gegevens

Een van de concrete toepassingen van die samenwerking, die vandaag op BeGeo wordt gepresenteerd, gebeurt nu al in de landbouw. Precisielandbouw is een principe waardoor de variabiliteit in ruimte en tijd van landbouwpercelen kan worden beheerd. Het doel is om de prestaties van de landbouwvestiging op technisch, economisch, sociaal en milieuvlak te optimaliseren. Dit is mogelijk dankzij nieuwe technologieën zoals satellietbeelden, informatica en ICT, en steunt sterk op geolokalisatiemiddelen zoals systemen voor plaatsbepaling aan de hand van satellieten waarmee de informatie die sensoren in velden verzamelen, kan worden gesitueerd en gedateerd. Dit is heel fijnmazig, tot op de centimeter, en illustreert hoe geolokalisatie, gekoppeld aan het gebruik van diverse sensoren en technologieën, het gebruik van intrants zoals meststoffen of pesticiden kan rationaliseren maar ook het gebruik van machines kan verbeteren en het mogelijk maakt om autonome machines of trekkers te ontwikkelen.

Snapchat en Pokémon GO

Talenten met de juiste vaardigheden zijn moeilijk te vinden in deze beloftevolle sector. Door jongeren duidelijk te maken dat er een volledige geo-wereld achter toepassingen zoals Snapchat en Pokémon GO schuilt, kunnen we dit aantrekkelijker maken voor hen. Daarenboven is het belangrijk dat ook geo een plaats krijgt in de promotie van STEM-opleidingen, waar Agoria sterk op inzet.

Op BeGeo worden deze namiddag ook de ‘Geospatial Awards’ uitgereikt voor de publieksprijs en het beste eindwerk, overheidsproject en bedrijfsproject. De voorstellen werden beoordeeld door een professionele jury op basis van innovatie, baanbrekendheid, verwachte resultaten en verwachte impact op gebruikers of actoren.

Related links

Onderwerpen

Tags


Agoria is de bedrijvenorganisatie van de technologische sector in België. Met meer dan 1800 lidbedrijven is het de grootste sectororganisatie van het land. Meer dan 300.000 mensen werken voor Belgische technologiebedrijven. De dienstverlening van Agoria bestaat uit advies, bedrijfsontwikkeling en creatie van een optimaal ondernemingsklimaat. Agoria telt zo’n 200 medewerkers die werken in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Frederik Meulewaeter

Press contact External Relations Officer 0477 39 75 43