Vlaamse Regering en industrie tekenen ‘Toekomstpact voor de Vlaamse Industrie’

Op zaterdag 23 maart verzamelde de top van de Vlaamse industrie, op uitnodiging van de Vlaamse Regering en de vier belangrijkste industriefederaties (Agoria Vlaanderen, essenscia Vlaanderen, Fedustria en Fevia Vlaanderen), in de Lotto Arena in Antwerpen voor de eerste Vlaamse Industrietop. De boodschap: onze industrie is broodnodig om de welvaart in Vlaanderen te garanderen. Er is nood aan een ambitieus en langetermijn industrieel beleid. Om die boodschap kracht bij te zetten, ondertekenden de Vlaamse Regering en de sectorfederaties, in aanwezigheid van meer dan 300 Vlaamse CEO’s een Toekomstpact voor de Vlaamse Industrie.

Je kan er moeilijk naast kijken: de industrie heeft het de laatste jaren in Vlaanderen moeilijk. Opeenvolgende crisissen, hoge loon-en energiekosten, stagnerende productiviteit en een tekort aan arbeidskrachten zetten de competitiviteit van onze Vlaamse bedrijven onder druk. Nochtans is de Vlaamse industrie onontbeerlijk voor onze economie. Ze is namelijk direct en indirect goed voor maar liefst een kwart van alle jobs. Maar er is ook nog een mooie toekomst weggelegd voor de industrie in Vlaanderen.

“De industrie is onmisbaar willen we duurzame welvaart creëren. Ze moet daarom alle kansen krijgen om hier in Vlaanderen verder te groeien. We zijn dan ook verheugd dat vandaag, samen met de Vlaamse Regering, een engagement werd aangegaan om hier de komende jaren werk van te maken,” klinkt het bij de directeurs van de sectorfederaties.

Aan het einde van de Vlaamse Industrietop werd immers een Toekomstpact voor de Vlaamse industrie ondertekend, waarin aandacht is voor vijf bouwstenen die cruciaal zijn voor een industrieel beleid. Het gaat om 1) concurrentievermogen en internationale handel, 2) investerings- en rechtszekerheid, 3) innovatie, 4) talent, 5) energie en circulaire transitie. Aan deze bouwstenen werden telkens engagementen gekoppeld die de komende jaren verder zullen worden uitgewerkt.

De volledige tekst van het Toekomstpact is hier te vinden.

Een welvarende toekomst voor Vlaanderen is onmogelijk zonder een sterke, slagvaardige maakindustrie. Maar onze bedrijven staan voor enorme uitdagingen. Gelukkig is er op alle niveaus sinds kort het besef dat we aan de duurzaamheidsagenda ook een industriële agenda moeten koppelen. Ik vind het fantastisch dat we in Vlaanderen zij-aan-zij kunnen werken: Vlaamse Regering schouder aan schouder met de industrie. Met het Toekomstpact dat we nu samen ondertekenen, leggen we een duidelijk pad vast voor een duurzame, performante en sterke industrie in Vlaanderen.”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon.
“De Vlaamse industrie staat en zal de komende jaren voor grote uitdagingen staan. Het is dan ook belangrijk dat we hier vandaag samen met de industriefederaties en de Vlaamse Regering een Toekomstpact kunnen ondertekenen dat inspeelt op vijf concrete en diverse bouwstenen. We geven daar ook concrete uitvoering aan. Gisteren werd daarom door de Vlaamse Regering op mijn voorstel een transitie-instrument goedgekeurd dat bedrijven moet ondersteunen in hun investeringen in grootschalige CO2-besparende technieken. We zetten hiermee een belangrijke stap om de industriebedrijven te ondersteunen in de klimaattransitie”, zegt Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Jo Brouns.
Viceminister-president Gwendolyn Rutten: "We zijn als Vlaanderen een innovatieleider binnen Europa, voornamelijk door sterke inspanningen vanuit het bedrijfsleven. Zorgen dat men kan blijven ondernemen, met de nodige rechstzekerheid en zonder nodeloze vergunningsprocedures, moet onze focus zijn de komende jaren."

 

Enkele kerncijfers van de Vlaamse industrie

  • Goed voor een kwart van alle jobs en de helft van alle export
  • 16,6% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen
  • Meer dan 5 miljard investeringen in onderzoek & ontwikkelingen

Meer informatie & contact

Jan Gatz, Agoria: +32 479 40 75 68

Gert Verreth, essenscia: +32 477 46 42 27

Aurelie Gert, Fevia: +32 498 58 62 05

Karla Basselier, Fedustria: +32 497 54 59 13


De Vlaamse Industrietop is een initiatief van de vier industriefederaties Agoria Vlaanderen (technologie), essenscia vlaanderen (chemie en life sciences), Fedustria (textiel, hout en meubel) en Fevia Vlaanderen (voeding). Samen met de Vlaamse Regering zijn ze verenigd in het Vlaams Industrieforum, een structureel overlegplatform om de concurrentiekracht en productiviteitsgroei van de Vlaamse industrie te versterken.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be