Agoria: “Duaal leren staat of valt met kwaliteit van de opleidingen”

Gisteren hebben de commissies Werk en Onderwijs van het Vlaams parlement het licht op groen gezet voor het duaal leren. Tegelijk raakt vandaag bekend dat er meer vroegtijdige schoolverlaters zijn door de stijgende jobkansen. Daarom komt het er voor Agoria op aan om de lat voor duaal leren hoog te leggen. “Het is niet de kwantiteit en de snelheid waarop we duale opleidingen lanceren, die het succes van duaal leren zullen bepalen, maar wel de kwaliteit van die opleidingen”, zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen. “Duaal leren moet meer moet zijn dan leren en werken. We mogen ook het belang van TSO niet uit het oog verliezen. Om die boodschap kracht bij te zetten, ontmoet Demuynck deze namiddag, samen met Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, bij Umicore de eerste negen leerlingen die deelnemen aan pilootprojecten rond duaal leren.

Lees meer over het programma van deze namiddag. U kan er spreken met de leerlingen en met Luc Gellens, senior vice president van Umicore. Welkom.

Peter Demuynck schuift de Vlaamse regering vijf prioriteiten naar voor:

• Good governance: er is nood aan duidelijke structuren en rolafbakening. Er zijn te veel spelers die met van alles en nog wat bezig zijn. Dat was ook de reden van het amendement over alweer een bijkomend overlegorgaan in het decreet, waarvan een vertegenwoording van de sectoren niet zeker is;

• Kwaliteit boven kwantiteit: belang van voldoende voorbereidingstijd. Tot hiertoe weegt men blijkbaar het succes van duaal leren af aan het aantal trajecten, het aantal bedrijven en scholen en het aantal leerlingen. Of de opleiding ook kwaliteitsvol is, vraagt men zich minder af. Onze ervaring met lassen-constructie leert ons nochtans hoe belangrijk een goede voorbereiding is.

• Duidelijk kader duaal leren: verschil met andere vormen van werkplekleren. Duaal leren is een modewoord geworden. Elke samenwerking wordt nu duaal leren genoemd, terwijl de voorwaarden voor duaal leren heel anders zijn dan voor stage of werkplekleren. Het belang aan correcte terminologie is niet te onderschatten.

• Keuzes naar leervormen duaal leren: een verschillende behandeling naargelang een duale opleiding aangeboden wordt in BSO/DBSO/Syntra is geen goede zaak. De vraag is of die verschillende leervormen nog moeten blijven bestaan.

• Imago duaal leren. Het blijven eenzijdig benaderen van duaal leren als oplossing voor ongekwalificeerde uitstroom en jeugdwerkloosheid, gaat voorbij aan de nood om deze leervorm een upgrading te geven. Het feit dat we voor EMT – ons paradepaardje – niet beantwoorden aan de opgelegde norm en we daarvoor een uitzondering moeten vragen, is daarin veelzeggend.

De Antwerpse Don Bosco-scholengroep heeft de kaart van duaal leren alvast getrokken. Don Bosco Hoboken is een van de vier scholen, samen met scholen in Oostende, Halle en Tessenderlo, die nu al de nieuwe TSO-richting Elektromechanische Technieken duaal aanbieden. Don Bosco Werken én Leren Wilrijk startte dit schooljaar samen met 15 andere scholen en leercentra Lassen-Constructie duaal op. Verspreid over die scholen leren 48 leerlingen duaal binnen die richtingen. 

Agoria, de bedrijvenorganisatie van de technologische sector, is trekker van de pilootprojecten Elektromechanische Technieken duaal en Lassen-Constructie duaal, die op 1 september 2017 effectief van start gingen in het technisch secundair onderwijs. Duaal leren in het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs is voor Agoria de leervorm van de toekomst. "Omdat leerlingen, cursisten en studenten zo het beste van twee werelden kunnen combineren. In een duale opleiding gaan kennen en kunnen hand in hand. De jongeren zijn mee met de nieuwste technologieën, leren het beroep tussen professionals", aldus Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen. 

“Duaal leren is meer dan stage. Het is een intense samenwerking tussen onderwijs en industrie, waarbij we de vraag van de industrie en het aanbod van technische scholen beter op elkaar afstemmen. De leerlingen bouwen al op de schoolbanken aan hun professioneel netwerk”, zegt Koen Teuwen, maintenance manager bij Umicore. 

Voor het slagen van duaal leren ziet Demuynck een verantwoordelijkheid voor de overheid, het bedrijfsleven, de leraren en de leerlingen. "De bedrijven die kampen met een tekort aan technologisch talent, kunnen nog meer materiaal en inzichten delen. Leraren kunnen via hun contacten met de bedrijfswereld zelf verder professionaliseren en leerlingen aanmoedigen om ook te leren in een bedrijf. De tijd van hokjes is voorbij", aldus Demuynck. Ook voor bedrijven is duaal leren interessant, want zo kunnen ze geschoold personeel opleiden en zelfs aan hen verbinden, wat een oplossing kan bieden voor de arbeidskrapte in sommige regio's.

Dat kan ook Eric Morel, CEO van Thysssenkrupp Liften Ascenseurs beamen. Het bedrijf is door een constante groei en evolutie voortdurend op zoek naar technische profielen op de arbeidsmarkt. “Daarom waren wij onmiddellijk geïnteresseerd om in dit project te stappen en actief mee te werken om jonge mensen in samenwerking met scholen te begeleiden en te zorgen dat hun competenties en skills beter afgestemd zijn op de behoeften van een voortdurend veranderende werkomgeving. Naast onze economische belangen vinden wij het als bedrijf vanzelfsprekend dat wij ook onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en niet aan de zijlijn blijven roepen dat we niet de juiste profielen vinden op de arbeidsmarkt”, aldus Eric Morel.

In de provincie Antwerpen biedt ook provinciaal onderwijs PTS Centrum leren en werken Kapellen de studierichting Lassen-Constructie duaal aan. Zij werken samen met Navitec, ACD Essen en ERP Merksem waar in totaal vier leerlingen participeren aan het pilootproject.

Niet voor publicatie
U bent hartelijk welkom om het bezoek van minister Muyters en Peter Demuynck aan Umicore deze namiddag bij te wonen. Dit is een unieke opportuniteit om de leerlingen te spreken bij een wereldspeler in materiaaltechnologie. U kan de hele tijd filmen en foto’s nemen. Een bevestiging van uw komst is welkom via frederik.meulewaeter@agoria.be of 0477 39 75 43.

Programma:
15.00 u.: Luc Gellens, Senior Vice President van Umicore Precious Metals Refining;
15.05 u.: Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen;
15.10 u.: Isabelle De Vos, ThyssenKrupp;
15.15 u.: Laurent Heyman, directeur Don Bosco Hoboken;
15.20 u.: Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
15.25 u.: Vraag en antwoord;
15.30 u.: Bezoek aan site en werkhuizen en gesprek met leerlingen, mentoren, leerkrachten Elektromechanische Technieken duaal en Lassen-constructie duaal;
16.00 u.: Netwerkreceptie

Kleding (voor de veiligheid):
Broek, lange mouwen en platte schoenen

Adres:
Umicore Hoboken
Ingang A
Adolf Greinerstraat 14
2660 Hoboken

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be