Appi@Home (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) grote winnaar van Agoria eHealth Awards 2016

De speciale juryprijs wordt toegekend aan het Erasmus ziekenhuis voor het project rond SNOMED CT-terminologie

Dé winnaar van de Agoria eHealth Awards dit jaar is het Universitair Ziekenhuis Antwerpen met zijn monitoringapplicatie ‘Appi@Home’. De applicatie maakt het mogelijk om de toestand van patiënten te kunnen volgen en het aantal ziekenhuisbezoeken te beperken. Marc Lambotte, CEO van Agoria: "Dit project illustreert perfect wat wij met de eHealth Awards willen stimuleren, nl. innovaties die de zorgkwaliteit en het comfort en de autonomie van patiënten verbeteren en tegelijk de medische en administratieve processen verlichten. Projecten die verschillende actoren aanmoedigen om samen te werken, met name dankzij mobiele technologie."
 

De jury, die bestond uit experts en gebruikers van de sector, heeft ook een bijzondere prijs uitgereikt aan het Erasmusziekenhuis voor zijn terminologieproject ‘SNOMED-CT’, waarmee de interoperabiliteit van gezondheidsgegevens wordt bevorderd door een internationale, gecodeerde klinische terminologie uit te rollen. Marc Lambotte: "Bij de eHealth Awards ligt de focus niet alleen op innovatie maar wordt eveneens het herbruikbare en evolutieve karakter van projecten erkend. Het wiel hoeft niet telkens opnieuw te worden uitgevonden: we moedigen projecten aan die gebruikmaken van reeds bestaande applicaties, die aansluiten bij de visie en dus ook in de verschillende e-healthplannen kunnen worden geïntegreerd."

Met de eHealth Awards van Agoria worden ook de ondernemingen achter die technologieën in de schijnwerpers gezet. "Het is een succes: dit jaar werden 31 projecten ingediend, een record! Maar niet alleen het aantal deelnemende projecten groeit, ook de kwaliteit en het innovatieve karakter nemen toe", aldus een opgetogen Marc Lambotte. Voorts is er ook een stijging van het aantal Franstalige projecten en van projecten die worden opgezet door andere types instellingen, zoals psychiatrische ziekenhuizen en rusthuizen.

And the winners are...

Beste project: Appi@Home – Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Om de detectie van chronische pijn zo correct mogelijk te kunnen inschatten en de evolutie ervan optimaal te kunnen opvolgen dringt een meer continue monitoring zich op.Dankzij Appi@Home genieten patiënten een permanente follow-up terwijl het aantal consultaties drastisch wordt verminderd. Een geautomatiseerd systeem maakt het nl. mogelijk om voortdurend een hele reeks parameters te meten. Die metingen worden vervolgens naar het ziekenhuis doorgestuurd, zodat de patiënt zich niet hoeft te verplaatsen en verlost wordt van het vervelende dagboek dat moest worden bijgehouden. Appi@Home vertelt de patiënt, die thuis over een kit met meetinstrumenten beschikt, iedere dag wat hij moet doen. De resultaten worden op geregelde tijdstippen naar een centrale server gestuurd via een mobiele verbinding. Wanneer de applicatie afwijkende waarden registreert, wordt dit gemeld door het Appi@Home-platform zodat snel bijzondere maatregelen kunnen worden genomen. Het systeem biedt het zorgteam grote toegevoegde waarde doordat veel meer nuttige informatie ter beschikking wordt gesteld in vergelijking met de ‘klassieke’ procedures. Dit betekent ook een verbetering van de relatie met de patiënt aangezien zijn toestand ieder dag zonder onderbreking wordt gevolgd.

Award van de jury: SNOMED-CT – Erasmusziekenhuis

Interoperabiliteit van gezondheidsgegevens is de toekomst van IT-applicaties, zowel nationaal als internationaal. Maar de toepassing door de medische wereld van een gestructureerde taal t.a.v. haar eeuwenoude semantische rijkdom is niet zeker. Naleving van het ‘collect once use many’-principe en linguïstische portabiliteit vereist een internationale gecodeerde klinische terminologie, en SNOMED CT beantwoordt aan die voorwaarden. Het project omvat vier fasen: aanmaak van een SNOMED CT-subset in het Frans, integratie in een elektronisch medisch dossier, uitrol en continue verbetering in een academisch ziekenhuis en ten slotte benutting van de finesses van deze terminologie.

Award voor het beste mobile health-project: Andaman7 – A7-Software

Andaman7 is een kosteloze mobiele applicatie voor gesynchroniseerde gezondheidsdossiers. Die dossiers kunnen vrijwillig en op een beveiligde manier worden gedeeld om de communicatie tussen arts en patiënt en de medische diagnose te optimaliseren. Praktisch maakt Andaman7 het mogelijk om een of meerdere ‘gezondheidsdossiers’ te creëren, die dossiers volledig of gedeeltelijk te delen met de vertrouwenskring (ouders, verplegers, artsen, familie, vrienden enz.) en samen met de personen in die kring aan hetzelfde dossier te werken, waarbij ieders inbreng wordt gevisualiseerd en de gecombineerde informatie overal voor iedereen beschikbaar is.De applicatie biedt directe, snelle en beveiligde toegang tot de gezondheidsdossiers en maakt het mogelijk om kostbare tijd te winnen dankzij een multidirectionele, transparante uitwisseling met de personen die betrokken zijn bij het welzijn van de patiënt.

Award voor het beste innovatieproject: Het Digitaal Onco Platform (DOP) - Universitair Ziekenhuis Gent & vzw CoZo Vlaanderen

Het Digitaal Oncologisch Platform (DOP) is een beveiligd informaticaplatform voor patiënten met kanker dat toelaat om gegevens uit te wisselen tussen zorgactoren en zorggebruikers. Het DOP beoogt educatie op maat van de patiënt, een betere monitoring van klinische parameters en psychosociale risicofactoren en een optimalisatie van de communicatie tussen zorgverleners onderling en patiënten. Het DOP werd geïntegreerd in CoZo, de e-health hub waar reeds heel wat zorginstellingen en huisartsen actief zijn, zodat een multicentrische implementatie mogelijk is. De integratie van het DOP binnen CoZo en de betrokkenheid van de VZW CoZo vergroot de kans om het DOP concept ook in andere oncologische centra te implementeren.

Award voor het beste ICT-project dat de kwaliteitssystemen verbetert en de processen optimaliseert: HIPS - AZ Maria Middelares

HIPS heeft als doel beheersprocessen van beschikbare middelen in een ziekenhuis (goederen, medewerkers, uitrusting) en bijhorende informatiestromen optimaal af te stemmen met het zorgtraject van de patiënt, op een flexibele en transparante wijze zodat de operationele KPI’s in evenwicht blijven. Er is een generieke 8-stappen methodologie ontwikkeld waarmee ziekenhuizen in eigen beheer verbeteringstrajecten kunnen opzetten. Dit werd afgetoetst aan de hand van een casus voor de totale heup prothese (THP). Er is een nieuw proces ontwikkeld om de herbevoorrading op een efficiëntere wijze te organiseren op basis van geregistreerd verbruik. Per ingreep worden de lege verpakkingen van verbruikte goederen geregistreerd via RFiD en visie-herkenningstechnologie. Procesintegratie wordt verzekerd adhv workflow tools

Award voor de hoogste ROI of hoogste medische return: MeanderNet – De Meander vzw

De Meander is een instelling voor mensen met een mentale beperking. De behoefte om het beheer van leefgroepen te digitaliseren, groeide al snel uit tot het verder digitaliseren van andere diensten. De medische dienst, de keuken en de technische dienst kregen al snel hun plaats op het webbased platform waarbij vereenvoudiging en efficiëntie primair waren. Stelselmatig werd de digitalisering van De Meander verder gezet. De toepassing verbindt de 4 grote peilers binnen een zorginstelling: Zorg (bewonersdossiers, medische gegevens, medicatieschema's,..), HR (planning en tijdsregistratie, bewonersdossiers, competentiemanager, sollicitaties, evaluaties,..), Logistiek (Technische dienst, keuken, reservaties voertuigen,...) en interne communicatie (Lexicon, berichtensysteem, communicatie naar/met ouders).

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be