Aprilse grillen van index jagen loonkosten weer de hoogte in

Agoria: “Factuur hoge inflatie komt bij bedrijven terecht”

In tegenstelling tot de door het Planbureau voorspelde daling van 0,3 procent, is de gezondheidsindex in april verder gestegen. Door de hoge inflatie is het nu bijna zeker dat in mei de spilindex wordt overschreden. Het effect van de indexsprong is hierdoor veel sneller dan verwacht uitgewerkt. Zo stijgen de lonen in de technologische industrie vanaf juli waarschijnlijk  met 0,7 procent, laat Agoria weten. Daarmee wordt 70% van de daling van de loonkost door de taxshift van 1 april uitgevlakt.  “En dat terwijl het gemiddelde inflatiepercentage in de EU momenteel quasi nul procent is,” zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. “Door die hogere inflatie en de koppeling met de loonindex, dreigen de lonen in de toekomst in ons land weer sneller te stijgen dan in de buurlanden en dat is slecht nieuws voor de competitiviteit van onze bedrijven.” Agoria vraagt een hervorming van het indexsysteem. “Haal de aprilgrillen uit het systeem en laat de index bijdragen aan jobcreatie in plaats van jobdestructie.”

Via een indexsprong, loonmatiging en een daling van lasten op arbeid wil de regering de loonkosthandicap afbouwen. Met aantoonbare resultaten tot nu; door loonmatiging en de indexsprong  was de loonkost sinds begin 2014  met slechts 1,1% gestegen. Op 1 april is er een daling met 1,15% als gevolg van de taxshift.  Maar in juli gaat waarschijnlijk al bijna 70% van die daling verloren door de oplopende inflatie die voor een indexering zorgt van 0,7%.  Een deel van de loonkostenhandicap werd dus gecorrigeerd, maar eind 2016 zal hij waarschijnlijk nog steeds 12,5% bedragen. 

Nu het effect van de indexsprong al is uitgewerkt en de hoge inflatie de loonkostendalingen van de taxshift uithollen, dreigen de  inspanningen om de loonkostenhandicap weg te werken stil te vallen. Lambotte: “Om onze inspanning wel te kunnen volhouden, moeten we de loonindexering structureel hervormen. Nu werd immers twee derde van het effect van de indexsprong geneutraliseerd door de hogere inflatie.”

Ons land is momenteel een eenzaam inflatie-eiland in Europa en koppelt ook nog eens als enige haar lonen aan die inflatie. Lambotte: “De Belgische consument kan via zijn indexering als hij wil hetzelfde blijven kopen, maar finaal betaalt wel iemand de rekening. De factuur schuiven we via ons loon door naar onze werkgever, privé of publiek. Die hogere loonkosten van onze bedrijven prijsden onze producten in de afgelopen jaren letterlijk uit de markt in het buitenland. Dat heeft hier dan weer geleid tot herstructureringen en jobverlies.“

De regering moet dus verder gaan met haar hervormingen. De wet op de concurrentiekracht moet worden hervormd met een duidelijk pad voor verdere afbouw van de loonkosthandicap. Daarnaast moet de indexering van lonen en uitkeringen diepgaand worden aangepast. Dit kan bijvoorbeeld door de indexering te beperken tot het niveau van het minimumloon. Ook vraagt Agoria dat er een aantal anamolieën uit de index worden gehaald. Verder moeten de oorzaken van de hoge inflatie bij de diensten en sommige voedingsproducten worden nagegaan. Ons land kan niet systematisch een hoger inflatiepercentage hebben dan in de buurlanden.

“Door de vooruitzichten op de dalende loonkosthandicap wordt er in de technologische industrie dit jaar weer aangeknoopt met extra banen,” zegt Lambotte. “Zo willen de technologiebedrijven dit jaar 1500 extra mensen aanwerven, maar we kunnen nog beter. Indien zoals gepland de loonkosthandicap tussen vandaag en 2020 stelselmatig nog verder wordt afgebouwd, zal de technologische industrie tegen die tijd maar liefst 10.000 nieuwe banen scheppen.” Lambotte: “Wij kiezen voor jobs. We vragen dat de regering en de sociale partners dezelfde keuze maken bij de bespreking van dossiers zoals de modernisering van de wet op de concurrentiekracht van ’96. Een hervorming van de index is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Laten we de index in de toekomst werken voor jobs.”

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be