Coronavirus - Lichte stijging van activiteit in technologiesector

PERSBERICHT - 17 APRIL 2020

In vergelijking met twee weken geleden wordt er voorzichtig meer gewerkt in de technologiebedrijven. De gemiddelde activiteitsgraad stijgt van 49,7 procent naar 52,8 procent (+ 3,1 procent). Volgens Agoria komt dit omdat een aantal bedrijven technische oplossingen gevonden hebben om de social distancing maatregelen te respecteren. Ook behoren nu iets meer bedrijven tot de zogenaamde essentiële sectoren waardoor ze met meer zekerheid konden opstarten. Een uitdaging is evenwel het klassieke fenomeen dat de aandacht voor het respecteren van de genomen maatregelen ook bij de mensen actief in bedrijven verslapt. Om de verspreiding van het virus verder tegen te gaan, roept Agoria op om hier blijvend een grote aandacht aan te besteden.

Ondanks de lichte stijging blijft het activiteitsniveau zeer laag. Grootste struikelblokken voor de activiteiten van de bedrijven zijn de verminderde vraag (67 %), de regels inzake social distancing (39%), de beschikbaarheid van werknemers (38 %) en de bevoorrading van grondstoffen en onderdelen (39 %).

Het activiteitsniveau is het hoogst in de IT-sector. Daar kan nog 77,3 procent (+ 2,3 procent) van de normale werkzaamheden behouden worden. De sector van de materialen, zoals producenten van non-ferrometalen, gieterijen en fabrikanten van producten van metaal, volgt met 75,6 procent (+ 2,4 procent). Daarna komt de telecomsector met 73,3 procent (+ 13,3 procent). Daar slaagt men er in om de activiteit via telewerk op peil te houden. Liefst 92 procent van wie er actief is, werkt van thuis uit.

De activiteitsgraad in de maakindustrie en in de sector van de lucht- en ruimtevaart, veiligheid en defensie verdubbelt. Die sectoren lagen 14 dagen geleden evenwel bijna volledig plat. Draaide de maakindustrie tussen 20 en 27 maart slechts op 15,2 procent van het niveau van dezelfde periode vorig jaar, dan was dat tussen 7 en 10 april al 30,5 procent. De maakindustrie bundelt ondernemingen die machines, componenten en oplossingen voor het productieapparaat van de verwerkende en de maakindustrie leveren. De sector van de lucht- en ruimtevaart, veiligheid en defensie springt van 7 procent naar 20 procent.

Voor veel bedrijven is het allesbehalve evident om de regels van social distancing in te voeren. Niet voor alle uitdagingen rond het respect van social distancing werden reeds oplossingen gevonden. Tevens vrezen we dat voor een aantal activiteiten social distancing technisch onhaalbaar zal zijn. We moeten kijken naar andere maatregelen, via een globale preventieaanpak waarbij dezelfde garanties worden gegeven om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

In één sector daalt de activiteitsgraad, namelijk bij de bedrijven actief in producten, technieken en diensten voor de installatie, het onderhoud en de exploitatie van gebouwen, infrastructuur en industrie. Haalden zij tussen 20 en 27 maart nog 60,6 procent van hun activiteiten van dezelfde periode van vorig jaar, dan is dat nu nog 51,5 procent (- 9,1 procent). Belangrijk is hierbij dat niet essentiële onderhoudstaken door heel wat bedrijven nu naar achter geschoven worden en dat het respect voor de social distancing niet altijd technisch haalbaar is bij dergelijke activiteiten waardoor dit momenteel niet mogelijk is.

Problemen inzake bevoorrading blijven belangrijk. Liefst 61,5 procent van de bedrijven heeft er last van , vooral dan van binnen de EU (58 procent). Vooral het stilliggen van bedrijven in de andere EU-landen verstoort de supply chain. Frankrijk en Italië worden daarbij het vaakst geciteerd. De problemen bij douane, handel en transport zijn eerder beperkt maar kunnen voor bepaalde specifieke producten wel belangrijk zijn. Wel stellen bedrijven hogere vrachtprijzen vast voor voornamelijk luchttransport (12 %).

Bijna 30 procent van de bedrijven kan nog niet inschatten wat het omzetverlies voor de rest van het jaar zal zijn. Dat komt ook omdat men eerst moet nagaan of het mogelijk zal zijn de productie verder te zetten of terug op te starten. Dit uiteraard met respect voor de regels rond afstand houden en toch wel de uitdagingen die op ons afkomen qua bevoorrading van goederen en grondstoffen waar reeds heel wat problemen zijn. Twintig procent van de bedrijven denkt nu toch al 25 procent van de omzet te verliezen.

Om de daling van het activiteitsniveau op te vangen, blijft het aantal mensen in tijdelijke werkloosheid stijgen. Liefst 45 procent van de mensen die werken in de technologische industrie zijn vandaag op zijn minst gedeeltelijk tijdelijk werkloos. De hoogste cijfers vallen op te tekenen in de sector van de lucht- en ruimtevaart, veiligheid en defensie. Negen op de tien mensen zijn er tijdelijk werkloos, gevolgd door de maakindustrie en de bedrijven actief in producten, technieken en diensten voor de installatie, het onderhoud en de exploitatie van gebouwen, infrastructuur en industrie. Dit zijn net de sectoren waar er niet altijd technische oplossingen zijn om social distancing te respecteren. De laagste cijfers vinden we in de digitale industrie (13%) en de telecom-sector (7%). Negen op de tien bedrijven zegt voldoende ondersteund te worden door de maatregelen van tijdelijke werkloosheid.

Positief is dat de afwezigheden wegens ziekte in de technologiesector licht dalen van 9,8 procent twee weken geleden naar 7 procent vandaag. Vooral in de sectoren van materialen en in de sector van de lucht- en ruimtevaart, veiligheid en defensie zijn minder mensen ziek. In de eerste groep daalt het aantal zieke mensen van 16,9 procent naar 8,9 procent, in de tweede groep van 19,7 procent naar 9,2 procent.

Agoria dringt verder ook aan een vlotte uitvoering van het bankenplan. Dat plan, dat voor het vermijden van een diepe recessie cruciaal is, moet de weg effenen voor banken om bedrijven die door de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben een overbruggingskrediet te verstrekken.

Volgens de nieuwste enquête van Agoria doen vier op de tien technologiebedrijven met minder dan 100 werknemers nu al een beroep op financiële en fiscale steunmaatregelen. 14 % van alle technologiebedrijven heeft nu al financiële problemen, onvoldoende geld op de rekening of problemen met kredietverzekering. Bedrijven klagen ook dat facturen minder snel betaald worden en steun de oproep om een domino effect van niet betaalde facturen te vermijden.

De bevraging verliep telefonisch tussen 7 en 10 april bij 333 technologiebedrijven, waarvan 92 kmo’s, 120 bedrijven met tussen de 50 en 150 medewerkers, 81 bedrijven met tussen de 150 en 750 medewerkers en 40 bedrijven met meer dan 750 werknemers. Van de bevraagde bedrijven komt 40 procent uit de maakindustrie. Deze bedrijven vertegenwoordigen samen 33 procent van de werkgelegenheid en 38 procent van de omzet in de technologische sector in België. Agoria zal de bevraging elke twee weken hernemen.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be