Federal Learning Account: “Geen win-win, maar lose-lose”

Technologiefederatie Agoria vraagt stopzetting

Vanaf 1 april 2024 wordt de ‘Federal Learning Account’ (FLA) van kracht. Die digitale applicatie zou werkgevers en werknemers ondersteunen bij het registreren en beheren van opleidingen. Ze is echter helemaal niet afgestemd op de noden van werknemers en werkgevers en belemmert ondernemingen zelfs in het voeren van hun opleidings- en competentiebeleid, vindt technologiefederatie Agoria. Bovendien blijkt dat de tool niet eens klaar is voor gebruik, en dat op enkele dagen van lancering. Daarom roept Agoria de federale regering op om de FLA stop te zetten.

Opleidingen zijn van enorm belang voor bedrijven. Ze zorgen er in de Belgische kenniseconomie voor dat werknemers hun kennis en vaardigheden continu bijschaven en levenslang bijleren. Dat motiveert werknemers en versterkt hun positie binnen het bedrijf en op de arbeidsmarkt. Goed opgeleid en competent personeel dragen bij aan de competitiviteit en groei voor bedrijven. Een duidelijke win-win.

Onder het mom van ondersteuning van het opleidingsbeleid, heeft de federale overheid, onder impuls van de minister van Werk, de ‘Federal Learning Account’ gecreëerd. Alleen, zo stelt Agoria vast, schiet die FLA zijn doel volledig voorbij.

Bart Steukers, CEO van Agoria, reageert: “Als de overheid opleiding wil ondersteunen, moet het bedrijven motiveren in het verder uitbouwen van hun opleidings- en competentiebeleid. Wat de overheid vooral niet moet doen, is de bedrijven verplichten om tijd en middelen te investeren in loutere opleidingsadministratie. Vandaag worden opleidingen goed beheerd binnen bedrijven, onder andere dankzij het sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden. Dat lukt vandaag goed, zónder extra overheidsingrijpen. We willen wat meer vertrouwen.”

Agoria stelt ook ernstige praktische problemen vast met de tool die voor de FLA ontwikkeld werd. Het blijkt in de eerste plaats technisch enorm ingewikkeld voor een bedrijf om opleidingsgegevens op te laden. Zelfs voor wie er wel in slaagt gegevens correct te registreren, zorgt de FLA voor een zware en continue administratieve last. HR-diensten en leidinggevenden zullen veel tijd verliezen enkel en alleen aan het registreren van opleidingen en beheren van opleidingsrechten. Dat is ook nefast voor hun werknemers, want de tijd en energie die in die administratie moet worden gestoken, kunnen HR-professionals en leidinggevenden niet besteden aan kerntaken, zoals het uitwerken en voeren van een opleidings- en competentiebeleid op maat van de onderneming en haar werknemers. ​ Agoria vreest bovendien dat de FLA vooral de maakindustrie zal treffen omdat opleidingen er heel vaak op een informele manier worden gegeven, via bijvoorbeeld ‘on-the-job’ trainingen en coaching. Informeel leren laat zich niet in het strakke administratieve keurslijf van de FLA dwingen.

Tot slot blijkt dat de tool niet klaar is voor gebruik. Sinds november 2023 loopt er een testfase waarop oorspronkelijk (slechts) een 170-tal bedrijven hadden ingetekend. Volgens de resultaten slaagden niet meer dan een 60-tal deelnemende bedrijven erin om de FLA-tool daadwerkelijk te testen en bleek uiteindelijk dat amper 4 bedrijven erin geslaagd waren om gegevens te registreren. Een stevig en duidelijk alarmsignaal: de tool is niet klaar. Toch blijft de lanceringsdatum ongewijzigd.

Bart Steukers: “Dit is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet: er wordt een verplichting losgelaten op onze bedrijven waarvan men wéét dat ze niet werkt. Als we zelfs bij grote bedrijven, met goedbevolkte en ervaren HR-diensten, al horen dat ze enorm veel mensen, tijd en middelen kwijt zijn aan het voldoen aan de administratieve verplichtingen van de FLA, wat betekent dat dan voor onze kmo’s? België is een kmo-land en onze technologische industrie bestaat voor 70% uit kmo’s. Willen we hen echt met nóg extra administratie opzadelen, die hen bovendien niet vooruithelpt, maar tegenwerkt? We moeten ons afvragen of de tool een antwoord biedt op wat onze bedrijven en werknemers nodig hebben. Het antwoord daarop is helaas een duidelijke ‘nee’. Het is een ‘lose-lose’-situatie: bedrijven krijgen meer werk, werknemers krijgen minder opleidingen.”
“Daarom vraagt Agoria aan de federale regering om niet verder te gaan met de Federal Learning Account. De FLA is geen steun of stimulans voor opleiding, wel een obstakel. Opleiding is zo belangrijk, daar mag echt geen extra rem opkomen.”, besluit Bart Steukers.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be