Technologische industrie creëert 3000 nieuwe banen in 2016, ook in 2017 jobgroei verwacht

“Verbeterde concurrentiepositie zorgt voor fragiel herstel marktaandeel in EU-handel”

De technologische industrie in ons land creëert dit jaar 3000 nieuwe banen, dubbel zoveel als verwacht. En ook in 2017 zullen er nieuwe banen bijkomen, zegt technologiefederatie Agoria. “De regeringsmaatregelen om de lonen te matigen werpen vruchten af,” zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. “Voor het eerst sinds 2008 herstellen onze marktaandelen zich binnen de EU-handel en onze export zit op een recordniveau. Dat wijst erop dat Belgische producten en diensten stilaan concurrentiëler worden.” De technologiebedrijven investeren dan ook weer meer in ons land en ook de jobmotor draait op volle toeren. “Ondanks het Caterpillardrama, verwachten we 10.000 nieuwe banen tegen 2020.”

Goed nieuws van de technologiebedrijven in ons land: na jaren van jobverlies in de industrie, lijkt 2015 het jaar van de omslag te zijn geweest. Na een stabilisering van het aantal jobs vorig jaar, volgde in 2016 de bevestiging dat de zeer exportgerichte technologische industrie in ons land het beter doet. “In 2015 werd de basis gelegd van het herstel, de basis voor meer investeringen en vooral de basis voor meer jobs,” zegt Lambotte.

Export bereikt recordniveau

In 2008 lag het marktaandeel van de Belgische technologiebedrijven binnen de EU-handel nog boven zes procent. Dat aandeel daalde jaar na jaar tot 5,33% in 2015. In 2016 is er een fragiel herstel tot 5,4% en in 2017 verwacht Agoria een verder herstel tot 5,65%. “We werden door onze hoge kosten letterlijk uit de markt geprijsd. Het beleid om onze loonhandicap af te bouwen, is de enige manier om onze export terug aan te zwengelen en weer te zorgen voor groei in eigen land.”

Meer investeringen

Het geloof in ons land herstelt, zo blijkt onder meer uit de investeringen in de technologische industrie. In 2016 stijgen de investeringen met 5 procent, gestuwd door fors meer investeringen in de voertuigindustrie. In 2017 stijgen de investeringen in alle sectoren, samen goed voor 4% meer investeringen. “Wie investeert, is minder kwetsbaar voor herstructureringen. Investeringen zijn als het ware de jobs van morgen.”

Meer jobs

In 2016 worden netto 3000 extra banen gecreëerd, komend jaar zullen er netto minstens 400 nieuwe banen bijkomen. “Normaal zouden we volgend jaar veel meer nieuwe banen hebben gecreëerd zonder het drama van Caterpillar. Maar indien de reconversie bij Caterpillar met succes wordt aangevat, kunnen we nog meer nieuwe banen scheppen.” De digitalisering van onze economie en de gunstige conjunctuur in de bouw blijven de stuwende krachten van de jobmotor.

Dit herstel is echter nog fragiel, zo draait de wereldeconomie op een laag pitje en ook de Europese industrie en bouw groeien aan een zeer laag tempo. En ook in eigen land loeren drie gevaren om de hoek.

Gevaar 1: wet van ’96 verzwijgt historische loonkosthandicap

Het matigingsbeleid dat de regering heeft ingezet, werpt vruchten af. Maar het is een eerste stap, waarschuwt Lambotte. “We hebben te maken met een fragiel herstel. Wie voor duurzame groei gaat, moet bijkomende stappen zetten. We stellen vast dat er stemmen zijn die beweren dat onze loonkosthandicap reeds volledig is weggewerkt, daarbij de historische loonkosthandicap verzwijgend. We hopen niet dat zij de zogenaamde wet van ’96 gaan misbruiken om in een KB te gieten dat er geen handicap meer is. De inspanningen om onze concurrentiepositie te verbeteren mogen niet worden stopgezet, anders zal ons marktaandeel snel weer achteruit boeren.”

Gevaar 2: fiscale handicap vergroot

Een tweede gevaar op het fnuiken van de groei is dat de loonkosthandicap zou vervangen worden door een grotere fiscale handicap. Zo stijgt de effectieve vennootschapsbelastingsdruk momenteel weer. “Door de lage rente is het gebruik van de notionele intrestaftrek uitgehold. En de fiscale druk voor onze bedrijven zal in de komende jaren verder stijgen onder druk van de EU die bepaalde Belgische aftrekposten onder vuur neemt. Daarom is een hervorming van onze fiscaliteit dringend nodig. We pleiten voor een vereenvoudiging van de bedrijfsfiscaliteit.”

Agoria pleit ervoor om de vennootschapsbelasting voor iedereen te verlagen tot twintig procent. “Vereenvoudig het systeem en schaf de meeste aftrekposten af. Ook de afbouw van het systeem van de notionele intrestaftrek is hierbij bespreekbaar. Waar wel niet aan geraakt mag worden zijn systemen rond incentives voor Onderzoek en Ontwikkeling en investeringen via het systeem van afschrijvingen bij verliezen.”

Gevaar 3: vakbondsacties brengen investeringen in gevaar

Agoria maakt zich zorgen om het opbod tussen de vakbonden. “We hopen dat de bonden geen politieke motieven hebben om acties te blijven voeren. We waren stomverbaasd om te horen dat de stakingen van komende vrijdag ook tegen de werkgevers gericht zijn. Staken tegen jouw eigen bedrijf en dus jouw eigen job is geen goed idee. Bovendien leidt het tot een negatieve evolutie van het ondernemersvertrouwen en van buitenlandse investeerders.”

“We moeten van het fragiel herstel een duurzaam herstel maken. Dat betekent een hervorming van de wet van ’96 die rekening houdt met de historische loonkostenhandicap van voor 1996. Dat betekent een budgetneutrale hervorming van de vennootschapsbelasting die duurzaamheid en zekerheid biedt. En dat betekent vakbonden die stoppen met onze ondernemers en investeerders af te schrikken. Zo kunnen we in onze sectoren tussen 2015 en 2020 10.000 nieuwe banen creëren,” besluit Lambotte.

Persco Conjunctuur Agoria 20161005

PDF - 1.5 Mb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be