Technologische industrie blijft flirten met twee procent groei

Maar indexspook vuurt loonkosten weer aan en bedreigt verbeterde concurrentiepositie

Ook in 2017 blijft de technologische industrie in ons land groeien en banen creëren. In 2016 creëerden de technologiebedrijven 3000 nieuwe jobs. Dit jaar voorzien ze ondanks de sluiting van Caterpillar nog een nettogroei van 200 banen. “De loonmatiging van de voorbije jaren hielp onze export vooruit en zorgde hier voor banen,” zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. “Indien we de loonmatiging nu stopzetten, zal dit banen kosten. Met name de hoge inflatie en de koppeling hiervan aan ons automatisch indexsysteem bedreigt onze verbeterde concurrentiepositie.” Agoria stelt daarom een hervorming van het indexsysteem voor door de indexering van de lonen te plafonneren. “Geef iedereen een indexering tot het minimumloon van 1560 euro. Voor de laagste lonen verandert bijna niets, vooral de hogere lonen krijgen minder indexering. Zo bouwen we onze loonkosthandicap verder af, blijven we banen scheppen en houden we de inflatie beter onder controle.”

De CEO’s van de Belgische technologiebedrijven kijken met een positief gevoel naar het nieuwe jaar. Ondanks de trage groei in onze markten, noteert de technologische industrie toch een lichte groei van rond de twee procent. “Heel wat bedrijven spreken in onze enquête over nieuwe productlanceringen en innovaties,” zegt Lambotte. “Ook digitalisering blijft een groei- en jobmotor.” En zeer opvallend: 75 procent van de technologiebedrijven is positief over de verbeterde competitiviteit. “De inspanningen van deze regering om ons land internationaal concurrentiëler te maken, werpen vruchten af en worden geapprecieerd. Nu is het zaak om de inspanningen die we in de voorbije jaren hebben geleverd, niet verloren te laten gaan. We mogen ons niet terug uit de markt laten prijzen door nieuwe loonkostontsporingen.”

Marktaandeel herstelt, orderboekjes gevuld

Het belang van de afbouw van de loonkosthandicap wordt aangetoond door de evolutie van het marktaandeel van onze technologiebedrijven op de exportmarkten: In 2008 lag het marktaandeel van de Belgische technologiebedrijven binnen de EU-handel nog boven zes procent. Dat aandeel daalde, als gevolg van de ontsporende loonkost,  jaar na jaar tot 5,33% in 2015. In 2016 is er een herstel tot 5,4% en in 2017 verwacht Agoria een verder herstel tot 5,65%. 

De orderboekjes zijn dan ook weer gevuld, zo blijkt uit de capaciteitsbezetting van de productiebedrijven die met 82,5 procent weer op een niveau ligt dat we niet meer hadden gezien sinds 2008, net voor de financiële crisis. Daardoor wordt er ook weer geïnvesteerd in ons land. De technologiebedrijven gaan in 2017 9% meer investeren. Er zijn ook een aantal grote investeringen in de voertuigindustrie dankzij de overgang naar nieuwe modellen. Dat zorgt in 2017 tijdelijk voor een knik naar beneden in de voorspelde productie en werkgelegenheid in deze sector, maar is uitstekend nieuws voor de toekomst.

Indexspook is terug van even weg geweest

De loonkostenmatiging heeft ons dus op de goede weg gezet, maar mag nu zeker niet stoppen. Lambotte: “Het gevaar bestaat dat iedereen nu denkt dat we de finish hebben bereikt. De loonkosthandicap die sinds 1996 werd opgebouwd, is nu weggewerkt. Maar er blijft nog steeds een reële loonkosthandicap van tien procent over. Het zou onverantwoord zijn om te stoppen met een formule die werkt. De sociale partners hebben twee weken geleden een nieuw loonakkoord gesloten, met een loonsverhoging van maximum 1,1 procent. Die loonsverhoging is op zich geen probleem, het echte probleem is de indexverhoging die de totale loonkoststijging laat oplopen tot 4 procent. Als we dit in de komende jaren blijven herhalen, ontspoort de loonkost weer en zijn al onze inspanningen voor niets geweest. Dan gaan we banen moeten schrappen in plaats van jobs te creëren.”

Het indexspook is terug. Lambotte: “De indexsprong deed het even verdwijnen, maar het systeem is intussen nooit hervormd. Nu worden we er weer mee geconfronteerd. De hoge inflatie, nergens zo hoog als in ons land, wordt immers aangevuurd door het indexsysteem. We moeten uit deze vicieuze cirkel raken. Als deze regering het regeerakkoord ter harte neemt en met name de hervorming van het indexsysteem uitvoert, kunnen we het indexspook weer verjagen. Dan komt het ook in orde met de 10.000 beloofde extra jobs die de technologiebedrijven willen creëren tussen 2016 en 2020.”

Index hervormen = sociale oplossing

Agoria vraagt dan ook aan de regering om in de resterende periode van deze legislatuur werk te maken van de hervorming van het indexsysteem. Dat kan door de indexering van de lonen te plafonneren. Lambotte: “Geef iedereen een indexering tot het interprofessioneel minimumloon van 1560 euro.” Het is een sociale en ook erg symbolische oplossing: “Aan de laagste lonen wordt bijna niet geraakt, maar de CEO krijgt dus een minder grote indexering.” Deze middelen kunnen we gebruiken om de reële loonkosthandicap af te bouwen en zo meer mensen aan het werk te houden of hen te belonen volgens het principe ‘loon naar werken’.

Het indexeringssysteem waarbij iedereen, ongeacht zijn prestatie, een even grote loonsverhoging krijgt is niet meer van deze tijd. “Laat de werkgevers en hun medewerkers meer vrijheid: in slechte tijden kunnen we door deze maatregel samen werken aan competitiviteit. In goede tijden hebben bedrijven dan ook weer meer ruimte en vrijheid om de lonen te verhogen en individuele personen naargelang hun prestaties beter te belonen.”

20170124-PPT-conjunctuur_NL-_Read-Only_.pdf

PDF - 3.0 Mb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be