Technologiebedrijven: 30.000 vacatures raken moeizaam ingevuld

De omzet, de export en de werkgelegenheid in de Belgische technologiebedrijven blijven stijgen. De bedrijven vinden amper voldoende mensen. Marc Lambotte, CEO van technologiefederatie Agoria wil vooral meer mensen aan het werk. “Er zijn honderddertigduizend jongeren tussen de vijftien en vierentwintig jaar die niet studeren of werken. Maar ook bij mensen tussen vijfenvijftig en vierenzestig stelt zich nog steeds een probleem: zevenhonderdvijftigduizend mensen onder hen zijn niet aan het werk. Als er iéts is dat  rampzalig is voor de versterking van onze sociale zekerheid en economie, dan is het dit.” Hij wijst onder andere op het belang van de planning van een loopbaan, werkbaar werk en flexibelere beloningssystemen. 

Eind 2017 werkten er naar schatting 303 500 mensen in de technologische industrie in België, vijfduizend meer dan een jaar ervoor. Dit jaar, volgend jaar en in 2020 komen daar volgens Agoria nog zo’n tweeduizend extra banen per jaar bij. Tussen 2015 en 2020 zullen er zo in totaal vijftienduizend banen netto bijgekomen zijn. 

Daarnaast telt de technologische industrie volgens Agoria dit jaar 30 000 vacatures: achtduizend digitale experten (zoals ICT-consulenten), vijftienduizend technische profielen (zoals ingenieurs, monteurs en onderhoudstechnici) en zevenduizend andere profielen (zoals management, logistiek en verkoop). 

Agoria voerde de voorbije week een enquête uit bij 341 bedrijven uit de technologische industrie. 272 (79,8 procent van het aantal antwoorden) onder hen gaven aan vandaag moeilijkheden te ondervinden bij de aanwerving van personeel. 

Lambotte vindt het niet kunnen dat zoveel bedrijven op zoek zijn naar medewerkers, terwijl er tegelijk veel mensen zijn die niet werken. “Er zijn honderddertigduizend jongeren tussen de vijftien en vierentwintig jaar die niet studeren of werken. Maar ook bij mensen tussen vijfenvijftig en vierenzestig stelt zich nog steeds een probleem: zevenhonderdvijftigduizend mensen onder hen zijn niet aan het werk. Dit is rampzalig voor onze economie en voor de versterking van onze sociale zekerheid.” Hij wijst onder andere op het belang van de planning van een loopbaan, werkbaar werk en flexibelere beloningssystemen. Ook het hoog aantal langdurig werklozen moet voor Agoria dringend worden aangepakt. “Om de motivatie en de werkwilligheid op hetzelfde niveau te houden, zouden we werklozen na een tijd kunnen inschakelen in een zinvolle werkomgeving zoals vrijwilligerswerk, of in een opleidingsprogramma om zich te herscholen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Dat moet deze mensen helpen om hen vlot opnieuw in te schakelen in een job”, vindt Lambotte.

Naar een omzet van 129 miljard euro

Uit de halfjaarlijkse conjunctuuranalyse van Agoria blijkt dat de omzet van de Belgische technologiebedrijven onafgebroken stijgt sinds 2014. Vorig jaar steeg de omzet tot bijna 126 miljard euro, een stijging met 3,7 procent ten opzichte van 2016. Voor dit jaar verwacht Agoria een stijging van 2,5 procent tot 129 miljard euro. De omzet zal vooral stijgen in de basisverwerking, gieterijen en non-ferro en in de ICT-groothandel en IT-oplossingen (telkens met vijf procent).

In de basisverwerking, gieterijen en non-ferro hebben de stijging van de metaalkoersen in 2017 geleid tot een stijging van de verkoopprijzen. Dit kwam bovenop een herstel van het bedrijvigheidsvolume. De metaalproducten profiteerden van de expansie van de industrie en de investeringen. Bij de vervaardiging van machines groeiden de meeste activiteiten sterk. De sluiting van Caterpillar was voelbaar in de tweede jaarhelft. In de automobielsector zagen we bij 2 grote assembleurs een omschakeling in de productielijn en een minder snel groeiende vraag naar personenauto's en bedrijfsvoertuigen. De vliegtuigbouw bleef groeien. De ICT-groothandel en IT-oplossingen kenden een structurele groei als gevolg van de ontwikkeling van digitale technologieën zoals Big Data, Industrie 4.0 en Internet of Things.

Export: stijging van 7 procent in eerste tien maanden van 2017

In de eerste tien maanden van 2017 is de export gestegen met zeven procent. De export naar Frankrijk groeide met vijf procent, naar Nederland met negen procent en naar Duitsland met twee procent. Uitschieters in Europa zijn Zweden (20 procent), Polen (20 procent) en Italië (17 procent). In de wereld zijn Canada (45 procent), Rusland (41 procent), Brazilië (31 procent), China (23 procent), India (13 procent) en Japan (12 procent) de grootste stijgers. 

Het marktaandeel van België binnen de Europese Unie in de uitvoer van technologische producten naar de ganse wereld herstelt ook langzaam maar zeker sinds 2015. Bedroeg het marktaandeel van België in 2015 gemiddeld nog 4,23 procent, dan bedraagt dat in de eerste 10 maanden van 2017 gemiddeld 4,27 procent. 

Record aan investeringen

De investeringen in de technologische industrie staan op hun hoogste niveau in 10 jaar. Zowel in 2017 als in 2018 gaat het telkens om 3,98 miljard euro. De bezettingsgraad van de capaciteit in de technologische industrie bedroeg in 2017 gemiddeld 82,2 procent. In 2014 was dat gemiddeld 80,4%. 

De grootste investeringen gebeurden vorig jaar in groothandel in ICT en IT-oplossingen (plus 16 procent) en automobiel en andere transportmiddelen (plus 39 procent). 

Voor dit jaar verwacht Agoria een nulgroei in de investeringen in de gehele technologische industrie, met echter een daling van de investeringen in eerste verwerking, gieterijen en non-ferro (min zeven procent), metaalproducten (min 8 procent) en automobiel en andere transportmiddelen (min veertien procent).

PPT

PDF - 1.8 Mb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be