Technologische industrie blijft groeien

De technologische industrie in ons land zal in 2016 met twee procent groeien, zo blijkt uit de vooruitzichten van technologiefederatie Agoria. “De regeringsmaatregelen om de loonkosthandicap te doen dalen, ondersteunen de groei en dat zorgt voor meer banen en investeringen. Zo willen de technologiebedrijven dit jaar 1500 extra mensen aanwerven,” zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. 

“Maar toch is de opleving nog fragiel. De wereldeconomie staat onder druk.” Bovendien dreigt de Europese aanval op het Belgische belastingsysteem de fiscale handicap van ons land verder te verzwaren. Agoria vraagt een fiscaal stabiel kader en steunt dan ook het voorstel van minister Van Overtveldt om de vennootschapsbelasting te verlagen tot 20 procent. “We moeten de bedrijven de keuze geven tussen het huidige systeem met aftrekmogelijkheden of een verlaagd tarief van 20 procent.”

De technologische industrie sloot 2015 af met een bescheiden groei van 0,5 procent. Na de moeilijke jaren 2013 en 2014 werd 2015 zo het jaar van het begin van de opleving. Een opleving die dit jaar (+2%) zal verderzetten en ook terug voor het eerst sinds 2012 jobgroei (+1500 banen) oplevert. Alle sectoren verwachten in 2016 groeicijfers neer te zetten, zo blijkt uit de economische vooruitzichten van Agoria.

Nieuwe jobs én investeringen

De regeringsmaatregelen werpen hun eerste vruchten af en plaatsen ons land weer op de radar van internationale investeerders. En dat vertrouwen weerspiegelt zich ook in de investeringsverwachtingen: “De investeringsgroei van 2015 (+5%) zet zich dit jaar (+5%) door,” zegt Lambotte. “De technologiebedrijven gaan dit jaar 2 miljard euro in ons land investeren. Vooral bedrijven uit de voertuigindustrie, materiaaltechnologie en luchtvaart hebben het voorbije jaar geïnvesteerd. In 2016 blijft de voertuigindustrie fors investeren en ook de machinebouwers hebben investeringsplannen.”

Agoria duidt op de noodzaak om onze huidige loonkosthandicap van 12,5 procent weg te werken. “Dit jaar kunnen we het verder goed doen, als we onze inspanningen blijven volhouden. De afbouw van de loonkosthandicap is immers geen sprint, maar wel een marathon,” zegt Lambotte. “Dat Duitsland de voorbije jaren zijn lonen heeft laten ontsporen, heeft ons geholpen. Maar we mogen er niet van uitgaan dat Duitsland dezelfde fout zal maken.”

Naast loonmatiging, kan ook meer flexibiliteit helpen om de loonkostenhandicap tegenover onze buurlanden te doen dalen. Agoria denkt daarbij onder meer aan de uitbreiding van het plus-minusconto, dat al bestaat in de automobielsector, naar andere sectoren. “Bij een verdere verbetering van onze concurrentiepositie kunnen er tegen 2020 in de technologische industrie 10.000 nieuwe jobs worden gecreëerd.” De technologiefederatie hoopt dan ook dat de regering en de sociale partners in 2016 kiezen voor jobcreatie bij de besprekingen van dossiers als de modernisering van de wet op de concurrentiekracht van ’96 en de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Op zoek naar stabiel fiscaal kader

Indien we nog beter willen doen op het vlak van jobcreatie, ervoor willen zorgen dat de positieve tendens van de laatste maanden zich verder zet en nieuwe investeerders willen aantrekken, hebben bedrijven een duidelijk toekomstbeeld en stabiel fiscaal kader nodig, met name rond de bedrijfsbelastingen. Het belastingtarief voor bedrijven in België ligt nu een stuk hoger dan het gemiddelde van de landen van de Europese Unie. De hoge fiscale druk vormt samen met de loonkosten een belangrijke rem voor investeringen.

 “Ons land is jammer genoeg niet enkel bekend om zijn loonkosthandicap, maar ook voor zijn fiscale handicap,” zegt Lambotte. “Om de hoge vennootschapsbelasting te laten dalen, werkten vorige regeringen aftrekposten uit. Dat bepaalde aftrekposten als de excess profit rulings nu onder vuur van Europa liggen, dreigt de fiscale handicap en de onzekerheid weer op te drijven,” betreurt Lambotte. Agoria steunt dan ook het voorstel van minister Van Overtveldt om de vennootschapsbelasting te verlagen tot 20 procent. “We moeten de bedrijven de keuze geven tussen het huidige systeem met aftrekmogelijkheden of een verlaagd tarief van 20 procent.”

Lagere vennootschapsbelasting is jobcreatie

Een daling van de vennootschapsbelasting is sowieso nodig en levert meer jobs en investeringen op, zoals eerder al aangetoond door studies van de OESO en van professor Joep Konings van de KU Leuven. Elke verlaging met één procent van het belastingtarief voor bedrijven brengt, alleen al in de technologische industrie, 750 nieuwe banen op. Agoria schat dat het voorstel van de minister van Financiën 3.750 extra jobs en drie procent extra investeringen in de Belgische technologische industrie kan opleveren.

Kiezen tussen meer of minder jobs

“2016 wordt een belangrijk jaar dat essentieel wordt voor onze economie. Indien we onze concurrentiepositie verder kunnen verbeteren, ziet de toekomst van onze industrie er goed uit. Indien we echter de loonmatiging laten varen en fiscale onzekerheid krijgen, dan zal dit verhaal niet kloppen. Het is een keuze tussen meer en minder jobs,” besluit Lambotte.

Download presentatie

PDF - 439 Kb

Frank Vandermarliere

Head center of expertise energy

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be