Telecomsector: “Nood aan een New Deal”

De zeven grootste telecomoperatoren in ons land hebben vandaag samen met Agoria een studie voorgesteld waarin de rol van telecom als kloppend hart van de digitale samenleving centraal staat. De CEO’s van Brutélé, Colt, Eurofiber, Nethys/Voo, Orange Belgium, Proximus en Telenet hebben daarbij hun engagement uitgesproken om te zorgen voor de uitrol van supersnelle, betrouwbare netwerken waarmee België aan de top van Europa blijft qua telecominfrastructuur. De sector wil ook bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe diensten die ons land klaarstomen voor de toekomst, en meer initiatieven ondersteunen op het gebied van digitale vaardigheden. De operatoren roepen alle belanghebbenden op om de digitale versnelling mee vorm te geven door middel van een New Deal tussen de overheid en de sector, die tegemoetkomt aan de evoluerende behoeften van verschillende gebruikers. 

Jean-Michel Adant (Brutélé), Peter Veenman (Colt), Hans Witdouck (Eurofiber), Jos Donvil (Voo en Nethys), Michael Trabbia (Orange Belgium), Dominique Leroy (Proximus), John Porter (Telenet) en Marc Lambotte (Agoria) bliezen vandaag verzamelen in de nieuwe Tech Lounge van Agoria in Brussel. De CEO’s gaven er tekst en uitleg bij hun engagement om verder bij te dragen tot een versnelde transitie naar een digitale economie en samenleving. “De Belgische telecomsector is een belangrijke motor voor onze economie en de hoeksteen van de digitale samenleving. We zijn vastbesloten om de toekomst veilig te stellen”, klinkt het in een gezamenlijke studie die de telecomoperatoren samen met Agoria hebben uitgewerkt. 

Om te beantwoorden aan de groeiende verwachtingen van burgers, bedrijven en overheden inzake volume, kwaliteit, snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid, blijven de telecomoperatoren voortdurend investeren in betrouwbare mobiele en vaste netwerken en datacenters. Daarnaast werken ze ook aan de ontwikkeling van nieuwe diensten en oplossingen die zowel voor de industrie als voor de burgers en de overheid een meerwaarde bieden. “Als onderdeel van ons algemeen engagement zullen we bovendien de bevordering van digitale vaardigheden en digitale geletterdheid ondersteunen. Om dit alles te verwezenlijken, hebben we echter een investeringsvriendelijk economisch klimaat, een digitale versnelling en een eerlijk speelveld nodig”, zegt Marc Lambotte van Agoria, dat sinds 2017 ook de telecomsector verenigt. 
De telecomsector draagt ook sterk bij aan de economie : bijna 10 miljard euro investeringen in de laatste zes jaren, meer dan 1 miljard euro sociale bijdragen in 2016 en meer dan 21.000 directe en 28.000 indirecte jobs. En telecom ligt mede aan de basis van de meer dan  200.000 digitale jobs in ons land.

Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo laat alvast weten het plan te steunen. “Telecom is een belangrijke partner voor de verdere versterking van de digitale economie in ons land. Het is positief dat de operatoren de handen in elkaar slaan en samen willen gaan voor meer innovatie en meer groei.”

Aan de top blijven op het vlak van infrastructuur
De telecomsector wil zorgen voor ultrasnelle, betrouwbare netwerken die België in de top 3 van de EU houden qua telecominfrastructuur. De telecomnetwerken in België zijn ultramodern maar moeten naar de toekomst toe verder blijven evolueren om aan nieuwe behoeftes te kunnen voldoen. Tegen 2020 zal zo meer dan 50% van de verbindingen een internetsnelheid tot 1 Gbps moeten bieden. Dat is noodzakelijk om te beantwoorden aan de veranderende noden van de klant: zo wijst de studie op een snelle toename van het vaste en mobiele dataverbruik, hét bewijs dat gebruikers altijd en overal geconnecteerd willen zijn. 

Rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen van vaste en mobiele netwerken vraagt de sector een investeringsvriendelijke socio-economische omgeving en een betrouwbaar, gecoördineerd en stimulerend regelgevend kader. Dat alles moet ingebed zijn in een langetermijnvisie, gecoördineerd tussen federale, regionale en lokale overheden.   De sector vraagt onder anderen een snellere goedkeuring van de bouwvergunningen en proportionele en toekomstbestendige 5G-stralingsnormen.

Nieuwe diensten voor industrie, burger en overheid
De sector is volop bezig met de ontwikkeling van een dynamisch en competitief dienstenaanbod ten behoeve
van industrie, burgers, steden, overheden en instellingen. “Investeren in next-generation netwerken is cruciaal voor de ontwikkeling van onze digitale maatschappij en economie. Anderzijds willen we als sector meer zijn dan leveranciers van netwerken. De echte waarde voor de digitale economie zal liggen in veilige diensten en platformen en in de ecosystemen die we op deze netwerken gaan bouwen. Zo gaan we lokaal op een nieuwe manier waarde kunnen creëren, voor België en voor Europa”, aldus Dominique Leroy, CEO van Proximus. 

De telecomsector rekent dan ook op alle belanghebbenden voor de realisatie van een digitale versnelling binnen een eerlijk speelveld. Dat kan door te investeren in grootschalige elektronische applicaties ter verbetering van de doeltreffendheid van de overheid, maar ook door in te zetten op cyberveiligheid om het vertrouwen in digitale oplossingen te vergroten, en door de ontwikkeling van slimme oplossingen aan te moedigen via toegang tot open data. Tal van sleutelsectoren van onze economie bevinden zich vandaag op een kantelpunt in de digitale transformatie. Voor alle Belgische overheden en bedrijven is nu het moment aangebroken om een versnelling hoger te schakelen in de overgang naar een digitale samenleving en economie.

Inzetten op digitaal menselijk kapitaal
De telecomsector verbindt zich ten slotte tot het ondersteunen van initiatieven op het vlak van de ontwikkeling van digitale vaardigheden en digitale geletterdheid: bijvoorbeeld levenslang leren en beter ICT-onderwijs, bewustmakingscampagnes gericht op studenten en jonge mensen. Het is wel nodig dat er meer geïnvesteerd wordt
in digitale vaardigheden en digitale geletterdheid. Met een 11de DESI-plaats in de EU voor digitaal menselijk kapitaal doet België het slechter dan de meeste van haar buurlanden. Door te investeren in STEM-onderwijs, initiatieven te ontwikkelen die gericht zijn op digitale vaardigheden en digitale integratie, en ervoor te zorgen dat digitaal onderwijs tegemoetkomt aan de behoeften van werkgevers en industrie, kunnen we ten volle het potentieel van de digitale samenleving aanboren.  ” Om de innovatie en economische groei in België te stimuleren, moeten we volgens Telenet de digitale vaardigheden en STEM-competenties van Belgische burgers versnellen. “Door een gecoördineerde actie te ontwikkelen waarbij alle belanghebbenden betrokken zijn, moeten we ons digitale menselijk kapitaal kunnen versterken”, aldus John Porter.

New Deal
De topmensen van de zeven grootste telecomoperatoren in ons land zetten zich persoonlijk achter de oproep tot een ‘New Deal’ tussen de overheid en de telecomsector. Naast de stellingen van Proximus en Telenet wordt de boodschap ook ondersteund door de andere operatoren.  “Innovatieve netwerken zijn cruciaal om de doelstellingen van de ambitieuze digitale agenda van België en Europa te bereiken”, zegt ook Michael Trabbia van Orange Belgium. Voor Jos Donvil van Nethys is een eerlijk regelgevingskader noodzakelijk: “Dat zal ons in staat stellen te investeren om de internetcapaciteit van België te blijven vergroten en onze positie als Europese leider op dit gebied te handhaven.”  Hans Witdouck van Eurofiber wijst erop dat klanten vooral ‘slimme’ zaken vragen: slimme steden, slimme toepassingen ten behoeve van het milieu, mobiliteit en de gemeenschap.  “Het wordt tijd dat we als industrie ook ‘slim’ worden, in het delen van infrastructuur om 5G en zijn toepassingen succesvol te maken”, zegt hij. “Innovatie veroorzaakt verstoring van traditionele bedrijfsmodellen en zal de digitale transformatie van klanten mogelijk maken via agile en on-demand oplossingen met hoge bandbreedte”, zegt Peter Veenman van Colt. 

“Samen zullen we de handen in elkaar slaan om de ontwikkeling van een bloeiende Belgische digitale economie en samenleving aan te wakkeren. Door samen te werken in deze New Deal versterken we de positie van België in de digitale samenleving van morgen”, besluit Marc Lambotte.

Brochure ENG.pdf

PDF - 27 Mb

Brochure NL

PDF - 27 Mb

PPT.pdf

PDF - 2.7 Mb

Telecom in cijfers.pdf

PDF - 226 Kb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be