‘Circulaire economie zorgt voor 36.000 extra jobs tegen 2020’

Een circulaire economie, een economie waarin geen eindige grondstoffen uitgeput worden en waarin reststoffen opnieuw gebruikt worden, kan de Belgische economie tegen 2020 36.000 extra banen en 3,6 miljard euro extra toegevoegde waarde bezorgen. Dat is een stijging van 0,79 procent van de Belgische werkgelegenheid en van 1,04 procent  van het Belgische BBP, zo meldt technologiefederatie Agoria op de Dag van de circulaire economie. Opmerkelijk is volgens Agoria dat 20.000 van die banen en 1,8 miljard euro van die toegevoegde waarde afkomstig zullen zijn van productiebedrijven uit de technologische sector. Dit zou een extra groei van 6,4 procent betekenen in de technologische industrie. "De circulaire economie heeft nu de aandacht van beleidsmakers over de hele wereld, maar er is nog veel werk om de bestaande wettelijke belemmeringen te verwijderen en de juiste prikkels te geven", zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. "Belgische technologisch geïnspireerde bedrijven zijn volop bezig met het uitrollen van circulaire bedrijfsstrategieën en die ervaring moet meegenomen worden bij het vormgeven van beleid rond circulaire economie."

Deze namiddag spreken in Brussel 15 internationale topsprekers, waaronder ondervoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, over het belang van de circulaire economie. De sprekers spreken tegen een breed publiek over dingen die velen nog nooit gehoord hebben: materialen gemaakt om opnieuw gemaakt te worden, big data om de circulaire economie te stimuleren,  het herstellen en hergebruiken van gebruikte onderdelen en systemen… Tijdens deze middag worden tal van inspirerende voorbeelden van bedrijven uit de technologische industrie voorgesteld. “De circulaire economie heeft nu de aandacht van beleidsmakers over de hele wereld, maar er is nog veel werk om de bestaande wettelijke belemmeringen te verwijderen en de juiste prikkels te geven”, zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria.

Sirris en Agoria richten zich naar de bedrijven die de stap willen zetten naar de circulaire economie. Ze kunnen een beroep doen op technologische, juridische en milieu-experten die hen in hun traject concreet kan ondersteunen. “Belgische technologisch geïnspireerde bedrijven zijn volop bezig met het uitrollen van circulaire bedrijfsstrategieën en die ervaring moet meegenomen worden bij het vormgeven van beleid rond circulaire economie”, vindt Lambotte.

“Iedereen heeft het over een circulaire economie. En terecht. De ‘fabriek van de toekomst’ is circulair. Wat de drijfveren ook mogen zijn – materiaalkosten verminderen, anticiperen op wetgeving, inspelen op veranderende klanteneisen, de ecologische voetafdruk verkleinen – op termijn zullen onze bedrijven in de richting van meer circulaire bedrijfsmodellen evolueren. Maar toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies bedoeld wordt met circulaire economie, laat staan wat het voor een individueel bedrijf kan betekenen. Vandaag komt het brede publiek te weten wat die circulaire economie nu juist inhoudt, worden inspirerende voorbeelden van de technologisch geïnspireerde industrie getoond en waarom ze kansen bieden voor de technologische sector”, aldus Lambotte.

De bedrijven van de technologische industrie botsen vaak ook nog op wettelijke drempels die de verdere uitrol van hun circulaire economie ideeën in de weg staan. Agoria doet vandaag alvast enkele constructieve voorstellen naar de overheden.

Meer en betere recyclage

• Meet hoeveel afval daadwerkelijk gerecycleerd wordt en niet enkel de inzameling en sortering van afvalstromen.
• Promoot kwaliteitsvolle recyclageprocessen en ga laagwaardige recyclage tegen door te werken aan certificering van recyclagefaciliteiten.
• Stel ambitieuze recyclagedoelstellingen voorop en zorg dat er geen recycleerbaar afval op storten terechtkomt.
• Zorg ervoor dat de Europese chemische wetgeving geen rem zet op de realisatie van een circulaire economie.

Minder administratieve rompslomp voor legaal afvaltransport

• Vergemakkelijk het transport van gevaarlijk afval binnen Europa. Controle is terecht, maar de administratieve lasten zijn niet in verhouding.
• Ga illegale export van afval uit de EU tegen door het opvoeren van het aantal controles, door betere samenwerking tussen Europese lidstaten en door hogere boetes voor overtreders.

Dezelfde regels voor iedereen die afval verwerkt

• Draag bij tot een gelijk speelveld voor Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) en zorg dat er gerapporteerd wordt over alle afvalstromen, ook diegene die niet via een UPV-systeem worden ingezameld.
• Vaak worden producten aan het einde van hun leven behandeld door andere spelers in de keten dan de producenten. Iedereen dient gecontroleerd te worden en voor alle spelers moeten dezelfde regels gelden.

Ecodesignregels enkel op Europees niveau

• Ecodesignregels kunnen een bijdrage leveren tot de transitie naar een circulaire economie. Voorwaarde is dat ze weldoordacht worden opgesteld, objectief en meetbaar zijn. Bovendien moeten ecodesignregels geharmoniseerd zijn doorheen de volledige Europese Unie en uniform toegepast worden op Europese en ingevoerde producten.

De overheid geeft het goede voorbeeld

• Gebruik overheidsaankopen als een hefboom voor de realisatie van een circulaire economie en voor het creëren van een markt voor ecologisch ontworpen producten, ‘reman’ (geherfabriceerde) producten, gerecycleerde grondstoffen en innovatieve business modellen gebaseerd op diensten.
• Nu is de aankoopprijs nog te vaak het doorslaggevende criterium bij aanbestedingen door de overheid, eerder dan ‘total cost of ownership’ of vermeden milieu-impact en worden in bepaalde omstandigheden circulaire producten zelfs formeel uitgesloten uit de lastenboeken van de overheden.

 

Plaats:
Agoria (BluePoint)
Boulevard A. Reyerslaan 80
1030 Brussels

Uur:
13u – 19u45
EU-Commissaris Frans Timmermans spreekt om 18 uur, Vlaams minister Joke Schauvliege om 17 uur.

Bent u journalist en wil u graag gratis deelnemen of een spreker interviewen? Neem dan contact op met Frederik.

Meer informatie over de sprekers en het programma van de dag.

Whitepaper ‘Hoe onze technologiebedrijven nieuwe duurzame bedrijfsmodellen toepassen’ (met infografieken).

Frederik Meulewaeter

Woordvoerder Agoria

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be