Agoria en Sirris steunen Vlaams plan rond artificiële intelligentie

PERSBERICHT - 22 MAART 2019

Technologiefederatie Agoria Vlaanderen en Sirris, het kenniscentrum van de technologische sector, steunen het plan dat de Vlaamse regering vandaag heeft goedgekeurd rond artificiële intelligentie. Er komt een jaarlijkse investering van 30 miljoen euro gericht op onderzoek, implementatie, ethiek en opleiding. “Dit impulsprogramma is een belangrijke stap om Vlaanderen nog meer als één van de meest innovatieve regio’s in Europa op de kaart te zetten”, reageert Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen.

Zowel het beleid, de kennisinstellingen als de bedrijven werden samengebracht om een gezamenlijke visie en strategie uit te tekenen rond artificiële intelligentie en cybersecurity. Agoria en Sirris werden samen met Voka als vertegenwoordiger van de industrie aangeduid en zaten mee aan het stuur om het programma uit te werken samen met de kennisinstellingen en beleidsmakers. Het is absoluut een belangrijke stimulans om ook in de toekomst nog meer samen te werken. Vooral omdat het programma aantoont dat innovatiemiddelen in de toekomst nog veel meer vraaggestuurd zouden moeten worden ingezet, d.w.z. gekoppeld aan de noden uit de bedrijfswereld. Een gelijkaardige programma voor andere domeinen zoals bijvoorbeeld advanced manufacturing zouden zeker even zinvol kunnen zijn.

Wat het eerste luik, strategisch basisonderzoek betreft, zal het van uiterst belang zijn dat deze gericht is op relevante thema’s voor de Vlaamse industrie, met dus valorisatiepotentieel op termijn. Een Vlaamse industriële adviesraad dat het basisonderzoek mee aanstuurt, is daarom absoluut noodzakelijk en is voorzien. Het departement Economie Wetenschap en Innovatie (EWI) zal hierop toezien.

Agoria Vlaanderen en Sirris zijn dan ook tevreden dat het zwaartepunt van het impulsprogramma ligt op het luik ‘implementatie door bedrijven’ dat bijzonder veel kansen biedt voor bedrijven. Bedrijven zullen zowel individueel als in groep gemakkelijker toegang krijgen tot expertise en kennis ter zake en gestimuleerd worden om innovatie-experimenten op te zetten om zo een snellere vraaggedreven adoptie van deze nieuwe technologieën door onze industrie te bewerkstelligen.

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) neemt de coördinerende rol op zich in het luik implementatie. Agoria Vlaanderen en Sirris hebben het volste vertrouwen in Vlaio dat als neutrale partij deze coördinatie best op zich kan nemen. Voor de bedrijfswereld komt het er nu op aan dat de oproepen voor projecten zo snel mogelijk worden gelanceerd.

Agoria Vlaanderen en Sirris hopen dat ook de volgende regering van de verdere uitrol van dit programma een prioriteit zal maken. Het is alvast een goede zaak dat de middelen recurrent in de begroting van de Vlaamse regering werden opgenomen.

Een pluspunt van het programma is dat er ook middelen geïnvesteerd worden in onderwijs en vorming rond het thema. Cruciaal dat hierbij gekeken wordt naar zowel de bedrijven als de burgers. 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be