Agoria Vlaanderen over septemberverklaring: ‘Mikken op wereldtop’

Momentum gebruiken en kiezen voor Vlaanderen als technologische hotspot ​

De septemberverklaring van de Vlaamse regering bevat volgens technologiefederatie Agoria heel wat positieve elementen: meer investeringen in mobiliteit, innovatie en onderwijs; het inzetten op transformatie van de industrie en digitalisering; aandacht voor de spanningen op de arbeidsmarkt via soepele arbeidsvergunningen voor hoogtechnologische profielen. De ambitie om een echte topregio te zijn delen we, maar dit zal nog bijkomende inspanningen vergen: een ambitieuze klimaatvisie op langere termijn, sterker inzetten op de digitalisering in het onderwijs en overheid alsook het sterker uitbouwen van levenslang leren. 

De Tech index, waarin Agoria 20 Europese innovatieve topregio’s vergelijkt, bevestigt wat vandaag de Vlaamse regering zegt: Vlaanderen doet het goed. “Maar om in de top drie te zitten, moeten we dringend actie ondernemen op minstens drie domeinen waar we een achterstand hebben: de aanpak van een aantal grote maatschappelijke uitdagingen, de digitalisering en levenslang leren”, stelt Peter Demuynck, algemeen directeur Agoria Vlaanderen. 

Innovatieve technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

Het is positief dat er eindelijk een oplossing is voor de onzekerheid rond de energieheffing. Belangrijk is dat er ook een visie komt op lange termijn: duidelijke keuzes rond onze energiemix en een stabiel investeringskader waar men niet op terugkomt. 

De Vlaamse regering zet verder in op nieuwe weginfrastructuur, maar investeren in beton is onvoldoende. Bij het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen zoals mobiliteit en een duurzaam klimaat, moeten we volop inzetten op innovatieve technologische oplossingen . Bijvoorbeeld via het elektrisch rijden, de slimme kilometerheffing, slimme verkeerslichten en circulaire economie. “Vlaanderen heeft prachtige technologiebedrijven die elk mee een deel van de oplossing kunnen aandragen. Belangrijk is dat de overheid innovatiever gaat aanbesteden en voor (lokale) duurzame technologische oplossingen kiest. Vandaag wordt enkel lippendienst bewezen aan het instrument van ‘innovatief aanbesteden”, aldus Peter Demuynck.

Digitale revolutie

Goed dat Vlaanderen inzet op de digitalisering door de transformatie van de industrie te ondersteunen. We nemen als technologiefederatie de uitdaging aan om een supersnel digitaal netwerk uit te bouwen. Dat moet nu snel ontwikkeld en uitgevoerd worden. De absolute wereldtop waar Bourgeois naar vraagt, is haalbaar. Het is belangrijk dat het een industrieel project wordt en geen louter academische oefening.
Pijnpunt blijft de digitalisering bij de Vlaamse overheid zelf en in het onderwijs. Radicaal digitaal is vandaag te weinig radicaal en teveel ‘modaal’. Agoria Vlaanderen wil de gedurfde aanpak van de Baltische staten kopiëren. Elk papiertje, elke vergunning, elk contact met de overheid zou digitaal moeten kunnen gebeuren. En waarom bij de volgende Vlaamse verkiezingen niet thuis stemmen via de computer? Dat is sneller, beter én goedkoper’, vindt Agoria Vlaanderen.

Krappe arbeidsmarkt

Het verrast Agoria Vlaanderen dat Bourgeois niets zei over levenslang leren. Volgens cijfers van de technologische industrie zijn er in ons land nog altijd zo’n 9.000 vacatures voor ICT-functies. We hebben ook meer dan 5.000 ingenieurs te kort. Tegelijk blijkt uit de voorlopige inschrijvingscijfers voor technologiestudies aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten dat het aantal inschrijvingen, na enkele jaren van stijging, vandaag stagneert.

Er blijft te weinig instroom van jonge studenten en we hopen dat het duaal leren hier een positieve impact op zal hebben. Maar ook de arbeidsdeelname van vijftigplussers is te laag. Het is de verantwoordelijkheid van bedrijven, overheid en onderwijs om mensen levenslang bij te spijkeren. De technologie evolueert steeds sneller, en een diploma gaat geen 30 jaar mee. Zeker het hoger onderwijs zou, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, volop moeten inzetten op het regelmatig ‘updaten’ van de kennis van mensen. Qua levenslang leren bengelen we in Europa helemaal achteraan, leert de Tech Index van Agoria Vlaanderen. Nochtans: zoals je je gsm of pc updatet, verdienen ook onze hersenen geregeld een update.

“Nu economisch de wind meezit, kunnen we best het momentum gebruiken en resoluut kiezen om Vlaanderen internationaal als technologische hotspot te positioneren en promoten”, besluit Demuynck.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be