Auteursrechten : reactie van Agoria

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de nieuwe regeling inzake auteursrechten geen schending uitmaakt van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Agoria betreurt deze beslissing. “Fiscaal gunstige, flexibele, variabele verloning is een absolute noodzaak in sectoren met enorm veel, ook internationale, concurrentie zoals de ICT-sector. De volgende federale regering moet concrete oplossingen uitwerken voor meer flexibele verloning, samen met onze bedrijven”, zegt Bart Steukers, CEO van Agoria.

Met de Programmawet van 26 december 2022 (B.S. 30 december 2022) werd de fiscale regeling rond de auteursrechten grondig gewijzigd met de bedoeling deze regeling te beperken tot de artistieke sector en alzo budgettaire opbrengsten te realiseren.

Enkele belastingplichtigen uit de ICT-sector dienden een verzoekschrift tot vernietiging van vermelde wet in bij het Grondwettelijk Hof omdat de restrictieve interpretatie van de nieuwe wettekst van de minister van Financiën en zijn administratie waardoor de ICT-sector wordt uitgesloten, een schending zou uitmaken van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. ​

Het Grondwettelijk Hof heeft op 16 mei 2024 echter geoordeeld dat de nieuwe regeling geen schending uitmaakt van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

Agoria betreurt deze beslissing. ​

Bart Steukers, CEO van Agoria: “Agoria heeft vanaf het begin bezwaren gemaakt tegen de nieuwe wet rond auteursrechten omdat het niet akkoord kon gaan met een eenzijdige afschaffing van deze regeling voor de ICT-sector, zonder dat dit gekaderd werd in een ruimere belastinghervorming die tot een verlaging van de lasten op arbeid zou leiden. Bovendien was en is de overgangsperiode voor bedrijven veel te kort. Fiscaal gunstige, flexibele, variabele verloning is een absolute noodzaak in sectoren met enorm veel, ook internationale, concurrentie. De volgende federale regering moet concrete oplossingen uitwerken voor meer flexibele verloning, samen met onze bedrijven. Onze ICT-sector wordt veel te vaak als vanzelfsprekend gezien en krijgt nauwelijks extra aandacht. Het is nochtans een cruciale sector. Onze IT-bedrijven hebben echt een soepeler salarisbeleid nodig om genoeg talenten aan te trekken en hier te houden. Agoria en de Belgische technologiebedrijven staan alvast klaar om mee te werken aan oplossingen.”

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be