BruSafe+ van Abrumet is grote winnaar van Agoria e-Health Awards 2017

PERSBERICHT - 2 JUNI 2017

Het project ‘BruSafe+’ van Abrumet is dit jaar de grote winnaar van de Agoria e-Health Awards die op 1 juni werden uitgereikt. Met BruSafe+ wordt een overheidsproject in de schijnwerpers gezet dat een koppeling met de industrie mogelijk maakt: “Het is aan de industrie die gespecialiseerd is in nieuwe technologieën om te investeren in de ontwikkeling van innovatieve applicaties, maar daarvoor moeten ze zich kunnen integreren in en interageren met de ICT-infrastructuur en –platformen die de overheid heeft opgezet”, stelt Marc Lambotte, CEO van Agoria.

 

 

We kennen al het Brussels Gezondheidsnetwerk (BGN), dat wordt beheerd door Abrumet en waarmee elektronische gegevens op een veilige manier kunnen worden gedeeld en opgeslagen voor de eerstelijnszorg. In het hart van dat netwerk bevindt zich de ‘digitale kluis’ BruSafe, waardoor alle eerstelijnszorgverstrekkers die geen eigen informaticaserver hebben zich met het BGN kunnen verbinden. BruSafe+ is de nieuwe versie van deze kluis en maakt gebruik van de internationale informaticastandaardtaal om de interoperabiliteit van de systemen te verzekeren. Door de eerste prijs aan BruSafe+ toe te kennen, wou de jury het BGN aanmoedigen om zich open te stellen voor iedereen die innovatieve oplossingen ontwikkelt ten behoeve van zorgverstrekkers en patiënten. Marc Lambotte: “Het feit dat BruSafe+ gebruikmaakt van internationale standaarden, vergemakkelijkt de uitrol van technologische oplossingen en de toegang tot innovaties van buitenaf. Het is een win-win voor alle actoren. Wij moedigen de overige gewesten aan om deze openstelling te volgen.

Enkele cijfers

Van de 26 projecten die voor de Agoria e-Health Awards 2017 werden ingediend, werden er 23 aan de jury gepresenteerd: vier federale projecten, drie Brusselse projecten en – voor het eerst – een evenwichtig verdeeld aantal Vlaamse en Waalse projecten (acht voor ieder gewest), waaronder voor Wallonië niet minder dan vijf uit Luik!

Agoria als verbindingsorgaan tussen industrie en overheid

“Onze opdracht is om de ondernemingen te verdedigen en om alles in het werk te stellen opdat ze zich in een gunstig klimaat kunnen ontwikkelen”, vertelt Marc Lambotte. Daarom legt Agoria Healthcare Technology de nadruk op twee essentiële punten, nl. transparantie en een open dialoog met en vanwege de overheid en gezonde concurrentie. Dit betekent dezelfde regels voor iedereen en een duidelijke rol voor de industrie en de actoren in de zorg.

De Agoria e-Health Awards worden al sinds 2010 georganiseerd in samenwerking met TMAB Business Events. “De vele gepresenteerde projecten tonen aan dat e-health – en dus innovatie – in ziekenhuizen duidelijk op de agenda staat”, besluit Marc Lambotte

Presentatie van de bekroonde projecten

Beste e-Health-project Abrumet - BruSafe+

‘BruSafe’ is er voor Brusselse eerstelijnszorgverstrekkers die niet over een eigen informaticaserver beschikken. De nieuwe versie van deze digitale kluis, ‘BruSafe+’, maakt gebruik van de internationale informaticastandaardtaal om de interoperabiliteit van de systemen te verzekeren. Via het brusafe+ portaal kan de patiënt de volledige medische gegevens raadplegen en vooral zelf input geven. De patiënt heeft bovendien ook de mogelijkheid om via mobile devices tussen verschillende patiënten-apps te kiezen.

Hierdoor kan de industrie onder elkaar concurreren met de bedoeling om een betere en gebruiksvriendelijke app te ontwikkelen, want de gebruiker kiest! Dit project is volledig integreerbaar / implementeerbaar bij alle instellingen en iedereen die wil kan zich hieraan koppelen. Bovendien zullen alle zorginstellingen die zich connecteren aan Brusafe+ onmiddellijk compatibel zijn me de IHE normen waardoor zij ook toekomstgericht volledig overeenstemmen met de rest van Europa.

E-Health Award voor beste innovatieproject op het vlak van dienstverlening aan de patiënt (‘patient care’), responsabilisering van de patiënt of ondersteuning van de medische praktijk
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende – Het einde van de microscoop ?

De dienst Pathologische Anatomie op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende is er in geslaagd om microscoopbeelden digitaal om te zetten en deze technologische innovatie volledig te integreren in de bestaande workflow van de dienst in Brugge, een primeur voor België. De grote winnaar is de patiënt. De beelden zijn haarfijn van kwaliteit en scherpte, waarbij verschillende digitale tools ter beschikking staan voor fijnere diagnostiek al dan niet met directe weerslag op de behandeling of in te stellen therapie.... en dit alles indien gewenst, gedeeld met de hele wereld in 1 muisklik voor expert consultancy of teaching.

E-Health Award voor beste project dat de kwaliteit van systemen verbetert en processen optimaliseert
AZ Sint-Lucas Gent – NephroFlow : efficiënt werken met een procesgericht en mobiel dossier voor dialyse

NephroFlow is een innovatief, mobiel en procesgericht dialyse-informatiesysteem. Het resultaat van NephroFlow is een volledige digitalisering van de werkprocessen met een significante tijdwinst, een verminderde werkdruk en een verhoogde zorgkwaliteit tot gevolg. Het systeem bestaat uit de combinatie van een diepgaand en gespecialiseerd dialysedossier met een slimme mobiele app. Deze app ondersteunt verpleegkundigen onder meer in het proces van het voorbereiden van de dialysesessie en het aansluiten van de patiënt.

E-Health Award voor grootste return (medische return, return voor de gebruiker, ROI ...)
Wit-Gele Kruis van Vlaanderen – mijnWGK

Met mijnWGK zijn de patiëntendossiers op een eenvoudige en veilige manier (elektronisch) toegankelijk voor de patiënten, hun vertrouwenspersonen, hun artsen en zorgverleners. Hiervoor zette het Wit-Gele Kruis een beveiligde 24/7 online server op die (bijna) real-time de gegevens synchroniseert van op de tablets. Een eenvoudige webapplicatie laat de gebruikers toe om de gegevens in te kijken. Ook werd er een web-service ontwikkeld voor het Elektronisch Medisch Dossier (EMD’s) van huisartsen. Een arts kan met 1 druk op de knop toegang krijgen tot de up-to-dategegevens, geregistreerd door de thuisverpleegkundige.

E-Health Award voor beste mobiel project
Cliniques Universitaires Saint Luc – eHealth oplossing voor patiënten onder orale chemotherapie

Patiënten die orale chemotherapie krijgen, hun mantelzorgers en zijn gezin hebben nood aan gedegen informatie over de behandeling. De patiënt krijgt dankzij deze oplossing bij het begin van zijn therapie de nodige tools om voor hem/haar en zijn gezin vaardigheden en kennis te verwerven voor het beter beheren van bijwerkingen van de behandeling, (rapporteren van PROs), rekening houdend met de psychosociale aspecten die erbij komen kijken. Dit zal bijdragen tot een betere levenskwaliteit, of het behoud ervan, van de patiënt en zijn omgeving.

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be