Lage-emissiezone Antwerpen wint e-Gov Award

Het agentschap Informatie Vlaanderen heeft de veertiende editie van de Agoria e-Gov Awards gewonnen. Dat werd gisterenavond bekendgemaakt tijdens een gala-avond in het Koloniënpaleis in Tervuren. Het lage-emissiezone project is een gebruiksvriendelijke oplossing die gebruik maakt van innovatieve technologie en steunt op een nauwe samenwerking tussen lokale, Vlaamse en federale overheidsdiensten. Agoria, de bedrijvenorganisatie van de technologische sector, beloont met de wedstrijd onder andere overheden die met digitale projecten de dienstverlening aan de bevolking en de bedrijfswereld verbeteren. Agoria reikte ook prijzen uit voor gebruiksvriendelijkheid, rendabiliteit, innovatie, samenwerking en open data. Die gingen naar respectievelijk mycareer.be (RSZ), opleidingscheques, een online opleiding over de anti-discriminatiewetgeving (Unia), cartografie voor natuurbranden (Nationaal Geografisch Instituut) en de Zonnekaart (Vlaams Energieagentschap).

In tegenstelling tot heel wat gelijkaardige initiatieven in het buitenland waar men stickers moet kopen en op de voorruit kleven, werd hier wel voor moderne technologie gekozen. Die technologie is gebaseerd op automatische kentekenplaatherkenning. Door de volautomatische registratie en inning van boetes worden de doelstellingen gehaald met een minimale administratieve last voor de burgers. Dit project kwam tot stand door een dichte samenwerking op lokaal, Vlaams en federaal vlak. Partners zijn de stad Antwerpen, het agentschap Informatie Vlaanderen (met o.a. het Magda gegevensdelingsplatform en het Departement Omgeving), de FOD Economie (met de Kruispuntbank voor Ondernemingen) de FOD Binnenlandse Zaken (met het Rijksregister) en de FOD Mobiliteit en Vervoer (met zijn federale database van geregistreerde voertuigen). Verder werd ook met een hele reeks aan private partners samengewerkt.

Het systeem werd zo gemaakt dat het vlot door de steden kan aangepast worden aan het eigen lokale beleid. Het project is bovendien gemakkelijk te hergebruiken voor andere Vlaamse steden en de knowhow kan gedeeld worden met andere steden of regio’s in Europa. Ten slotte produceert het project ook een massa statistische gegevens die kunnen gebruikt worden voor milieubeheer en -evaluatie en dus aanzienlijk kunnen bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van de mensen.

Federale ICT-budgetten stijgen

Ondanks bezuinigingen worden in ons land projecten rond e-government ontwikkeld op alle beleidsniveaus. Hoewel deze veertiende editie met 36 projecten, net hetzelfde aantal als vorig jaar, de 56 projecten van recordjaar 2014 niet overtreft, is er toch vooruitgang in vergelijking met 2015 (34 projecten), 2013 (30 projecten) en 2012 (26 projecten).

Volgens Marc Lambotte, CEO van Agoria, is het belangrijk om te zien dat in een context waarbij de overheidsbudgetten voor e-Gov projecten al een aantal jaren onder druk staan, we sinds 2016 toch een lichte stijging van de budgetten zien. De eerste analyses van Agoria voor 2018 wijzen op een ICT budget voor de federale en programmatorische overheidsdiensten (FOD’s en POD’s) van 450 miljoen euro, wat een verhoging van bijna 5 procent inhoudt tegenover het niveau van 2017. “ We hopen dan ook dat deze verhoging zich zal vertalen in meer investeringen in nieuwe en innovatieve e-government projecten die uiteindelijk de kosten van onze overheden goedkoper zullen maken”, zegt Lambotte.

Trends: cloud computing, big data en geo-data

“We merken ook dit jaar weer dat nieuwe trends en technologieën werden geïntegreerd in heel wat van de ingediende projecten. Agoria deed de voorbije jaren herhaaldelijk de oproep om binnen de overheid onder andere de mogelijkheden van cloud computing, big data en geo-data te benutten, en is dan ook verheugd te zien dat hier vooruitgang werd geboekt in de ingediende dossiers. GEO is duidelijk een component die in heel wat ingediende projecten terug is te vinden. Er wordt ook steeds meer aandacht besteed aan het mobile (first) verhaal. Verder zien we dat ook nieuwe concepten zoals blokketen (blockchain) voor het eerst in de ingezonden dossiers opduiken”, zegt Lambotte.

Kosten-baten niet altijd berekend

“We blijven dit herhalen, maar zoals elk jaar blijkt het voor heel wat projecten moeilijk om een degelijke kosten-baten analyse voor te leggen. Het rendement op de investering wordt soms slechts gedeeltelijk of helemaal niet berekend. Door de nadruk op het rendement op de investering te leggen, kunnen bedrijven bijdragen om de overheid minder duur te maken. We merken hierbij ook nog steeds het spanningsveld tussen enerzijds een overheid die graag wil besparen en anderzijds de uitdaging om nieuwe diensten met (hoge) toegevoegde waarde te ontwikkelen,”, zegt de CEO.

Tenslotte hoopt Agoria dat er de komende jaren naast projecten met mobile, cloud of geo-data ook nieuwe toepassingen ontwikkeld en gemaakt zullen worden die gebruik maken van bijvoorbeeld blokketen (blockchain), internet of things of artificiële intelligentie en dat binnen de overheid ‘digital by default’ steeds meer de gehanteerde methodiek zal zijn.

Mycareer.be: award gebruiksvriendelijkheid

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), in samenwerking met Sigedis (Sociale Individuele Gegevens) en de Openbare instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ), kreeg de prijs voor gebruiksvriendelijkheid met zijn website www.mycareer.be. Elke burger heeft het recht te weten welke informatie de overheid over hem of haar bezit, en om ze indien nodig te verbeteren. Met mycareer.be passen de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid dit principe radicaal toe, door online self-service.

In een chronologisch overzicht vinden mensen nu persoonlijke informatie over hun professionele leven in België, afkomstig uit een hele reeks databanken bij verschillende Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid. Het gaat om feitelijke informatie, zonder juridische interpretatie, die voor iedereen vlot te begrijpen is. Wie foutieve of onvolledige gegevens vindt, kan dit eenvoudig signaleren met een druk op een virtuele knop.

De betrokken administraties beschikken over een eigen variant van de toepassing, waarmee ze op vraag van de burger gegevens kunnen nakijken, aanvullen of verbeteren. Dankzij de informatie in mycareer.be kan de burger volledig autonoom zijn professionele historiek verifiëren, een gedetailleerd CV opstellen of professionele werkervaring aantonen.

Opleidingscheques: award rendabiliteit

“L’aide aux entreprises passe en 5G !”. Dit concept vat in enkele woorden het doel van het project rond opleidingscheques samen: de toegang tot financiële hulp voor bedrijven leesbaarder, eenvoudiger en sneller maken. Steun voor opleidingen, advies en coaching worden samengebracht op 1 digitaal platform via www.chequesentreprises.be voor Waalse bedrijven en ondernemers. Deze laatstgenoemden volgen de levenscyclus van een bedrijf en dekken de behoeftes op 5 domeinen: de oprichting van een bedrijf, innovatie, digitale ontwikkeling, internationalisering en de bedrijfsoverdracht.

Partners binnen dit project zijn Direction générale opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche (DGO6), Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX), Agence du Numérique (AdN), e-Wallonie Bruxelles Simplification (eWBS).

Online opleiding over de anti-discriminatiewetgeving: award innovatie

De online opleiding over de anti-discriminatiewetgeving won de award voor innovatie. Hoe begin je aan een diversiteitsbeleid? Wat houdt het in en waar vind je voorbeeldteksten? En hoe ga je om met ‘speciale’ humor in je team? Op deze en andere vragen biedt eDiv een antwoord. Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, ontwikkelde een cursus specifiek voor de bedrijfswereld om tegemoet te komen aan de stijgende nood aan informatie over diversiteit en antidiscriminatiewetgeving. Het resultaat is een gratis online opleiding met concrete situaties en oefeningen.

eDiv richt zich op situaties in de arbeidssfeer en is gericht op hr- en teammanagers, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en vertegenwoordigers van werknemers. eDiv telt duizenden gebruikers en wordt ook door overheden erkend als een referentiesite. De module Handicap voegt een innovatieve meerwaarde toe aan het eDiv-project, omdat het een technische primeur realiseert. Het biedt de eerste e-learning aan, die digitaal toegankelijk is voor personen met een handicap én volledig vertaald is in gebarentaal.

Cartografie voor natuurbranden: award samenwerking

Het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) won de prijs voor samenwerking met een cartografie voor natuurbranden.

De grote natuurbranden in het recente verleden hebben aangetoond dat er nood is aan een duidelijke, operationele cartografie voor de verschillende hulpdiensten. Daarom heeft het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) het initiatief genomen om samen met o.a. de hulpdiensten, ASTRID (de operator van het netwerk voor de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten), Binnenlandse zaken, de Agentschappen van Natuur en Bos, en Defensie een applicatie ‘Cartografie voor Natuurbranden’ te ontwikkelen.

Zonnekaart Vlaanderen: award open data

De award ‘open data’ ging naar de Zonnekaart van het Vlaams Energieagentschap. Voor de aanmaak van de zonnekaart werd gebruik gemaakt van de data van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHMV II).  Ook voor o.a. de adressen, de luchtfoto’s en de basiskaart werden open data gebruikt.   Door dit  alles te combineren met gedetailleerde informatie van het KMI kent men de dakdelen met veel zonlicht en de schaduwzones (veroorzaakt door bijvoorbeeld schouwen, andere gebouwen of bomen). Zo biedt de zonnekaart een antwoord op vragen zoals "Hoe geschikt is mijn dak voor zonnepanelen of een zonneboiler? Hoeveel kost de installatie? Wat is de terugverdientijd? Hoeveel C02-uitstoot vermijd ik ermee?" Niet alleen voor burgers, maar ook voor overheden, bedrijven én organisaties.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be