Lancering van HealthTech.Belgium

"Laten we van België HÉT testland voor healthtech-innovatie maken"

Wie ziek is of in zijn omgeving met ziekte wordt geconfronteerd wil toch dat de beste health-technologieën kunnen worden ingezet?  En iedereen wil toch dat zijn zieke kind kan rekenen op verzorging en verlichting dankzij de jongste ontwikkelingen? Iedere dag innoveren mannen en vrouwen om de geneeskunde vooruit te helpen, pijn beter te kunnen bestrijden, chronische ziekten te voorkomen of om kanker te overwinnen ... "Is het niet logisch dat innovatie en R&D op het vlak van gezondheid zo snel mogelijk tegemoetkomen aan de behoeften van de patiënten en de zorgactoren? En omgekeerd, dat de uitdagingen van de medische wereld weerklank vinden bij ondernemers die ze willen omzetten in duurzame projecten?" vraagt Paul d’Otreppe, voorzitter van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs (BVZD).

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “Eén van de belangrijkste motoren van de vooruitgang in de zorg is de digitale ontwikkeling. Dit initiatief is een mooi voorbeeld van de wisselwerking tussen beide domeinen: de zorgsector en de industrie slaan de handen in elkaar om, met de steun van de overheid, innovatieve digitale toepassingen beter en sneller ingang te doen vinden in onze gezondheidszorg, in het voordeel van de patiënt.”

Alexander De Croo, minister van Digitale Agenda: “Ons land heeft altijd al een leidende rol gespeeld op vlak van innovatie in de gezondheidszorg. Dezelfde ambitie hebben we op het vlak van digitale innovaties in de gezondheidszorg. Via deze weg bouwen we samen met de industrie een ecosysteem uit, zoals we dat in het verleden al voor biotech hebben gedaan.”

België kan bogen op een heel dynamische healthtech-sector (met medische hulpmiddelen en e-gezondheid). Er verrijzen heel wat start-ups op dat domein en onze industrie, die pareltjes telt, levert producten, diensten en oplossingen van hoge kwaliteit, maar die innovaties worden nog onvoldoende benut om tegemoet te komen aan de huidige uitdagingen. "Ons land heeft het moeilijk om die innovaties snel te integreren in de zorgsector. Er verstrijkt soms te veel tijd vóór patiënten daadwerkelijk van die innovaties kunnen profiteren.  Alles bij mekaar geniet België niet de reputatie in de healthtech-sector die het verdient. De Belgische ondernemers zijn nochtans bijzonder actief en laten zien dat ze de gezondheidssector waarde kunnen bieden. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om hen te helpen en van België een voorbeeld van ondersteuning van healthtech-innovatie te maken", klinkt het bij Marnix Denys, directeur van beMedtech. 

Om de positionering en de visibiliteit van België op het vlak van healthtech-innovatie te verbeteren. Om lokale en internationale projecten aan te trekken, te testen en ondersteuning te bieden. Om de banden tussen klinische behoeften en ondernemerschap te versterken en te faciliteren. En ten slotte om de werkgelegenheid een boost te geven en ons gezondheidssysteem concreet te verbeteren. Daarom zetten Agoria, de Belgische federatie van technologiebedrijven, beMedTech, de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën, en de BVZD, de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs, hun schouders onder "HealthTech.Belgium". "Wat wij voorstellen, is een 'fast track' voor innovatieprojecten.  We willen het niet alleen gemakkelijker maken om tests op grote schaal uit te voeren in zorginstellingen die daarvoor hun deuren openzetten maar we willen ondernemers ook ondersteunen door specifieke begeleiding voor hun business en coaching aan te reiken en toegang te bieden tot programma's voor business development en export", vertelt Marc Lambotte, CEO van Agoria. 

Alles wat HealthTech.Belgium onderneemt, zal gebeuren in samenwerking met de gewestelijke initiatieven, met als doel om de schaal van hun projecten te vergroten en hun acties te versterken. Zo telt het project vandaag, naast de drie oprichters, de volgende partners: BlueHealth Innovation Center, In4Care, lifetech.brussels, MedTech Flanders en MedTech Wallonia. HealthTech.Belgium staat van nature open voor samenwerking en verwelkomt ieder initiatief dat zich wil aansluiten.

Het gaat dus niet om alweer een cluster maar om een overkoepelend initiatief dat de bestaande acties van de drie gewesten op het vlak van healthtech wil samenbrengen rond dezelfde driver in een geest van samenwerking. Het doel van die koepel is ook om de juiste lokale initiatieven op te schalen.

Het initiatief geniet bovendien de steun van de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, en van de minister van Digitale Agenda, Alexander De Croo, die allebei aanwezig waren tijdens de officiële lancering op 31 januari.

Multiculturaliteit, nationale IT-architectuur, medisch aanbod van hoge kwaliteit, hooggeschoold personeel, kwaliteit van het onderwijs, rijk health-ecosysteem … Als klein land dat zich uitstekend leent voor tests, heeft België heel wat troeven, die echter onvoldoende worden uitgespeeld. De Belgische healthtech-sector is een van de meest dynamische als het erom gaat om start-ups te creëren, maar het blijft moeilijk om ze op snelheid te brengen. De initiatieven om healthtech*-projecten te ondersteunen zijn talrijk, maar ondanks hun sterke complementariteit blijven ze versnipperd.

Met die vaststellingen voor ogen hebben de initiatiefnemers van HealthTech.Belgium duidelijke doelstellingen:

 • De banden tussen klinische behoeften en ondernemerschap versterken, faciliteren en stimuleren en tegelijk mikken op uitmuntendheid in projecten

 • De snelle en duurzame ontwikkeling van start-ups in de healthtech-sector ondersteunen

 • Gewestelijke projecten op een grotere schaal brengen

 • België op de healthtech-wereldkaart zetten opdat ons land een speler wordt waar je niet omheen kunt, en onze troeven uitspelen om talent en innovatie uit de hele wereld aan te trekken

 • Zich wagen aan en ondernemers betrekken bij grote maatschappelijke uitdagingen zoals waarde en werkgelegenheid creëren en concrete verbetering brengen in oplossingen voor gezondheidsproblemen

Muren neerhalen

"Om die doelstellingen te bereiken en van België wereldwijd dé testregio voor healthtech te maken, moeten de bestaande acties (zowel op nationaal als gewestelijk niveau) worden samengebracht rond dezelfde driver en dezelfde branding", vertelt Marc Lambotte, CEO van Agoria. HealthTech.Belgium is dus geen cluster die boven op de bestaande clusters komt. Het is een federaal initiatief dat per definitie openstaat voor iedere organisatie die zich wil engageren en wil bijdragen tot die doelstellingen. De kracht van HealthTech.Belgium schuilt overigens in het persoonlijke engagement van zij die eraan bijdragen. Ieder van hen stelt zijn expertise, kennis en tijd ter beschikking van het HealthTech.Belgium-project.

HealthTech.Belgium wil het niet alleen gemakkelijker maken om tests op grote schaal uit te voeren in zorginstellingen maar wil de projectdragers ook flink wat vaart geven door hen begeleiding, coaching en toegang tot specifieke programma's voor business development en export te bieden. De kern van dat alles is het principe "quick start / fail fast".

Heel concreet vatten zestien projecten uit het hele land op 1 februari 2018 de acceleratiefase aan dankzij het programma MedTech Accelerator® (http://www.medtech-accelerator.eu/) dat gezamenlijk wordt gedragen door drie gewestelijke organisaties: lifetech.brussels, MedTech Flanders en MedTech Wallonia. Daarnaast doen we ook een oproep aan alle ondernemers die hun healthtech-innovatieproject sneller en krachtiger willen uitrollen!

HealthTech.Belgium biedt:

Aan Belgische en buitenlandse ondernemers:

 • de mogelijkheid om hun producten, diensten en oplossingen in onze zorginstellingen te testen;

 • onthaal – type 'portal' – waarbij wordt doorverwezen naar alle passende initiatieven die op hun ondernemersbehoeften zijn afgestemd;

 • verschillende maattrajecten op het vlak van coaching en acceleratie, van ideeënvorming over tests en scaling-up tot export. Dit traject telt vier pijlers: Create & Learn – Test – Grow – Scale.

Aan onze zorginstellingen:

 • snellere toegang tot innovatie in medische technologieën;

 • de mogelijkheid om die innovaties te testen en te evalueren, hun implementatie voor te bereiden en tegelijk de zorgcontinuïteit te garanderen;

 • identificatie van de klinische behoeften, hinderpalen en nieuwe innovatiedomeinen;

 • de kans om mee te helpen creëren door betrokkenheid vanaf de eerste ontwikkelingsfasen.

Aan de maatschappij:

Een tastbaar antwoord op economische uitdagingen en health-prioriteiten:

 • door de gezondheidszorg concreet mee te helpen verbeteren, bijv. op het vlak van preventie, behandeling van chronische ziekten, verhoging van de levensverwachting (in goede gezondheid), vermindering van de uitgaven voor gezondheidszorg …;

 • door de stress en de werklast van het personeel van zorginstellingen te verlichten, waardoor het beroep aantrekkelijker wordt en het verzorgend personeel meer tijd krijgt voor de patiënt;

 • door lokale werkgelegenheid te creëren en de band met opleiding te versterken;

 • door ons land beter te wapenen tegen toekomstige maatschappelijke uitdagingen.

Wie zijn de partners van HealthTech.Belgium?

 • Oprichters
  • Agoria (Belgische federatie van de technologiebedrijven) – algemene projectcoördinatie, inbreng van competenties inzake internationalisering, banden met de bestaande industrie, business development en de groeifase.
  • BVZD (Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs) – coördinatie tests ziekenhuizen.
  • beMedTech - (Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën) – coördinatie markttoegang, regulatory affairs en financiëring.
 • Structurele partners:

  • BlueHealth Innovation Center – coördinatie ideeënvormingsfase en oprichting van start-ups.

  • In4Care – inspiratie, cocreatie en coördinatie van pilots in zorg- en welzijnsinstellingen, liaison met HIMSS.
  • lifetech.Brussels – algemene coördinatie MedTech Accelerator® en Brussels Gewest.
  • MedTech Flanders – coördinatie MedTech Accelerator® Vlaams Gewest.
  • MedTech Wallonia (consortium van Waalse actoren actief in medische hulpmiddelen en e-gezondheid) – coördinatie MedTech Accelerator® Waals Gewest, living lab, incubatie, collaboratieve innovatie en groeibegeleiding.

HealthTech.Belgium geniet de steun van de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, en van vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, Alexander De Croo.

 

*Onder 'healthtech' verstaan we digital health-technologieën en medtech (biotech en farma worden vandaag uitgesloten van de scope).

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be