'G-Cloud' van Sociale Zekerheid en federale overheidsdiensten grote winnaar van eGov Awards 2016

Agoria: opnieuw veel en bovendien steeds interessantere e-gov-projecten, ondanks begrotingsdruk

Gisteravond reikte Agoria voor de dertiende keer zijn eGov Awards uit. De eerste prijs ging naar het project 'G-Cloud IAAS & PAAS' van de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid en de federale overheidsdiensten. Agoria is verheugd dat e-gov ondanks de budgettaire krapte nog altijd een dynamische sector is en projecten blijft realiseren om het werk van administraties te vereenvoudigen en te verbeteren dankzij steeds innovatievere applicaties.

Ondanks de bezuinigingen worden in ons land nog altijd e-gov-projecten ontwikkeld op alle beleidsniveaus. Hoewel deze dertiende editie het met 36 projecten niet haalt bij recordjaar 2014, toen 56 projecten werden ingediend, is er toch vooruitgang t.o.v. 2015 (34 projecten), 2013 (30 projecten) en 2012 (26 projecten). Agoria is opgetogen over deze positieve ontwikkeling en stipt de volgende punten aan:

  • Hoewel de overheidsbudgetten voor e-gov-projecten in 2014 en 2015 drastisch zijn gekrompen, wordt in 2016 opnieuw een stijging vastgesteld. "Agoria is blij dat deze toename van de investeringen in e-gov-projecten volgens de laatste berekeningen in 2017 zal worden voortgezet. Het federale ICT-budget zal volgend jaar nl. met 20 miljoen euro stijgen tot een bedrag van 450 miljoen euro. Dat biedt mogelijkheden om meer e-gov-projecten uit te werken", aldus Marc Lambotte, CEO van Agoria.

  • De ingediende projecten lijken ieder jaar omvangrijker en complexer te worden. Dat is op zich niet slecht – gewoon een website lanceren wordt niet als een creatief e-gov-project beschouwd – maar toch blijft Agoria bescheidener projecten aanmoedigen die steunen op innovatieve concepten en even veel kans maken om een award in de wacht te slepen.

  • De jury stelt vast dat de kwaliteit van de ingediende projecten opnieuw heel hoog is, ook al zijn er nog projecten bij van het type 'e-loket'. "Een écht innovatief e-gov-project gaat verder dan de loutere informatisering van administratieve stromen", verklaart Marc Lambotte.

Nieuwe trends en nieuwe technologieën

De voorbije jaren had Agoria de overheden herhaaldelijk opgeroepen om te profiteren van de kansen die worden geboden door cloud computing, big data en geolokalisatie. De jury was dan ook opgetogen toen ze die technologieën dit jaar in tal van kandidaat-projecten aantrof. Daarnaast wordt steeds meer aandacht besteed aan het mobiele aspect. Ten slotte werden nog verschillende projecten ingediend in de categorie 'Open Data'.

De ROI berekenen blijft moeilijk

Net zoals de vorige jaren blijft het voor heel wat projecten moeilijk om een goede kosten-batenanalyse voor te leggen. De ROI (return on investment) wordt vaak niet (of slechts gedeeltelijk) berekend. Marc Lambotte: "We merken ook dat het voor administraties vaak moeilijk is om nieuwe diensten met hoge toegevoegde waarde te ontwikkelen, terwijl ze tegelijk proberen te besparen. Volgens ons blijven de budgetten om die uitdaging aan te gaan in vele gevallen ontoereikend." Er zijn nochtans redenen te over om te investeren in digitale oplossingen waardoor administraties efficiënter kunnen werken en een betere service bieden. "De overheid moet zich ervan bewust zijn dat de ICT-industrie beschikt over de ervaring en alle nodige competenties om hen te helpen die oplossingen te implementeren. Die competenties onder de aandacht brengen is ook het doel van de eGov Awards", stelt Marc Lambotte nog.

Ten slotte hoopt Agoria dat de digitale agenda voor België het mogelijk zal maken om de ontwikkeling te stimuleren van projecten en applicaties die gebruikmaken van nieuwe technologieën zoals mobiel, de cloud, geolokalisatie, het internet der dingen of nog artificiële intelligentie.

Van de 36 ingediende dossiers werden er 18 genomineerd voor deze eGov Awards, 3 in iedere categorie. Met de eGov Awards wil de Digital Industries-groep van Agoria de meest innovatieve, gebruiksvriendelijke en rendabele projecten bekronen, evenals de projecten die blijk geven van de beste samenwerking met andere administraties. Voor het derde jaar is er ook een categorie 'Open Data', om de beste projecten die steunen op het gebruik of de terbeschikkingstelling van open data te bekronen. Het beste project in alle categorieën is het project dat deze vijf kwaliteiten het best combineert.

Winnaars in de zes categorieën:

‘Beste Project’ - G-Cloud IAAS & PAAS, Openbare instellingen van de Sociale Zekerheid & Federale overheidsdiensten

Een project van zo’n omvang, impact en toekomstgericht, daar kan je niet naast kijken. De G-Cloud bouwt verder op de inspanningen in voorgaande jaren om ict-infrastructuur te delen, met in 2016 een daling van 12 % in de kostprijs voor virtuele servers en van 40 % voor opslag. Bovendien voorziet de ‘hybride’ G-Cloud ook in de mogelijkheid om, waar wenselijk, gebruik te maken van de ‘publieke’ cloud. Op technologisch en innovatief vlak vinden we in het project open source technologieën als OpenShift, Kubernetes, Docker containers en OpenStack (VM as a service). Een DevOps-aanpak biedt mogelijkheden voor een snellere ontwikkeling en uitrol van toepassingen, gekoppeld aan minder supportpersoneel (door onder meer een grotere automatisering en schaalvoordelen). De G-Cloud heeft  vandaag in eerste instantie gebruikers in de sociale zekerheid als het eHealth platform, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Federale pensioensdienst. Het is een project dat nog volop verder groeit en gebaseerd op samenwerking tussen overheidsdiensten een infrastructuur en platform biedt waar nog heel wat besparingen kunnen worden door gerealiseerd.

‘Gebruiksvriendelijkheid’ - My Coach, VDAB

VDAB’s ‘My Coach’  is een mobiele app met basisinformatie over de arbeidsmarkt  en met een speciale focus op een jongerenpubliek. De app fungeert als een coach en sluit aan bij de leefwereld van de doelgroep, in casu de jongeren, door zich aan te bieden op hun onafscheidelijke smartphone of tablet.  De ontwikkeling gebeurde bovendien in nauwe samenwerking met een jongerenpanel dat feedback gaf in elke fase van het ontwikkelingsproces.

‘Rendabiliteit’ - KLIP Digitaal, Agentschap Informatie Vlaanderen

Als uitbreiding van KLIP (2007) zorgt KLIP Digitaal ervoor dat alle kabel- en leidingbeheerders (nutsbedrijven, openbare besturen, ...)  nu digitale informatie aanleveren volgens een uniek en uniform gegevensmodel. Het KLIP verwerkt de antwoorden van de verschillende beheerders en stelt die via een viewer ter beschikking aan de planaanvragers zoals aannemers en studiebureaus. Hiermee kan schade (en bijhorende herstellingskosten) aan de nutsinfrastructuur worden vermeden. Om nog maar te zwijgen over de gevolgen van ontploffingen, brand, overstromingen, of inkomstenverlies van bedrijven. KLIP Digitaal helpt dan ook om de duizenden incidenten per jaar in aantal te verminderen, wat aanzienlijke besparingen oplevert.

‘Innovatie’ - Be Badges – Selor

De ‘Be Badges’ van selectiebureau Selor gebaseerd op de Mozilla ‘open badges’ filosofie focussen op het ontwikkelen  van competenties (via life long learning of door ervaring) en dit te kunnen delen met anderen. Dit gebeurt via digitale badges die de opgedane skills aantonen. De badges bevatten de nodige informatie om waarde aan de skills toe te kennen. Zo is iedereen zeker dat de skills echt opgedaan of aangetoond zijn. Het platform wordt iteratief ontwikkeld en is gratis voor alle partijen, zowel ‘issuers’ (ze toetsen een specifieke kennis of vaardigheid), ‘earners’ (personen met die kennis of vaardigheid) en ‘displayers’ (die gebruik maken van die informatie).

‘Samenwerking’ – Scillus, Conseil régional de la Formation

Scillus is een ondersteunende ‘human resources’-tool voor gebruik door lokale en provinciale overheden, waar bij de ontwikkeling veel belang werd gehecht aan de samenwerking tussen de mogelijke gebruikers en tevens  de medewerking van opleidingsorganisaties (zoals FOREM) werd gezocht. Het resultaat was beter dan oorspronkelijk verwacht want het initiële doel – 50 entiteiten als gebruikers tegen eind 2015 – werd toen al ruim overschreden  met 106 gebruikers en telt ondertussen niet minder dan 202 gebruikers!

‘Open Data’ - Stad.gent als linked open data, Stad Gent

Gent was in het verleden ook al één van de open data pioniers en stelt de informatie voor de nieuwe website stad.gent nu ook radicaal als linked open data beschikbaar. De informatie wordt hierbij gepubliceerd via breed gedragen ontologieën waardoor de gebruikte typering uniek en universeel identificeerbaar is. Door dit publicatieproces blijft deze data ook altijd up-to-date. Dit zowel voor intern gebruik, als voor gebruik door derden in apps of multikanaalscommunicatie.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be