State of the Union - Agoria geeft regering huiswerk

5 broodnodige beslissingen die de federale regering moet nemen voor het einde van de legislatuur

Eerste minister Alexander De Croo stelde vandaag met zijn jaarlijkse State of the Union het beleid van zijn regering voor in het parlement. Met het einde van de legislatuur in zicht zet Agoria enkele knelpunten op een rij die in de laatste maanden voor de verkiezingen moeten weggewerkt worden.

Bart Steukers, CEO van Agoria: “Het regeerakkoord was een pak ambitieuzer dan wat tot nu toe bereikt is. We zitten niet op koers richting 80% tewerkstellingsgraad, onze bedrijven hebben onvoldoende zekerheid over hun energiebevoorrading en maken zich ernstige zorgen over hun internationale competitiviteit. Voor grote hervormingen is er in deze legislatuur niet voldoende tijd meer, maar Agoria vraagt aan de regering om in de laatste maanden van deze legislatuur wél nog kleinere knopen door te hakken die het verschil kunnen maken. Het zijn dringende beslissingen die absoluut nodig zijn om later met een beter gevoel te kunnen terugkijken op de erfenis van deze Vivaldi-regering, met impact op de energiekwestie, de arbeidsmarkt en onze competitiviteit.

Energie: bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid & meer groene ambitie

De verlaagde btw op warmtepompen en milieuvriendelijke renovaties, die de regering nu behoudt, is een maatregel die investeren in een energiezuinigere woning stimuleert. In de beleidsverklaring van de premier was er echter geen sprake van verdere initiatieven om bedrijven te helpen hun energiekosten te drukken.

Welke belangrijke beslissingen moet de regering nog nemen?

  • Op energievlak nam de regering de wijze beslissing om de kernuitstap gedeeltelijk terug te draaien. Maar duidelijkheid voor onze bedrijven rond de bevoorradingszekerheid en betaalbare energie is er momenteel nog niet. Bart Steukers: “Het doet wenkbrauwen fronsen dat de regering een internationale conferentie over kernenergie bijeen wil roepen, terwijl nieuwe nucleaire projecten door de wet over de kernuitstap in ons land momenteel nog steeds uitgesloten zijn. Ze moet eerst die wet deze legislatuur nog aanpassen, zodat de beloftevolle en breed toepasbare SMR-technologie (Small Modular Reactor) ingezet kan worden.”
  • De samenwerking met andere Europese landen voor offshore windenergie is zonder meer een goede strategische keuze. Anderzijds werd de laatste windmolen in Belgische wateren in december 2020 aangesloten. De volgende aansluiting lijkt er ten vroegste te komen in 2029. Er is meer samenwerking met de gewesten en een tempoversnelling nodig voor de groene transitie: het koninklijk besluit voor de tender voor de Elisabethzone in de Noordzee moet dringend gepubliceerd worden.

 

Arbeidsmarkt: flexibele tewerkstelling & verloning mogelijk maken

Er kwamen tussen 2021 en 2023 242.000 jobs bij in België en we rondden voor het eerst de kaap van 5 miljoen Belgen aan het werk, bemoedigend nieuws. Anderzijds zitten we, ondanks de engagementen in de regeringsverklaring, niet op koers richting een tewerkstellingsgraad van 80%. 11 andere Europese landen zitten wél al boven die 80%. Onze productiviteitsgroei stokt. We kennen groei, maar minder dan het EU-gemiddelde en combineren de hoogste vacaturegraad van Europa met een plek in de top 5 wat inactiviteitsgraad betreft. De op het eerste gezicht mooie groei in het aantal jobs gaat niet gepaard met een hogere productiviteit: een alarmerende trend.

Wat kan er in de komende maanden, voor de regering in lopende zaken gaat, nog gebeuren?

  • De regering kiest ervoor om de flexibele inzet van werknemers te bevorderen met flexijobs. De toepassing van flexijobs werd in de beleidsverklaring wel uitgebreid, maar vooral tot eerder laagproductieve sectoren. “De intentie om in te zetten op flexibiliteit is goed, bijvoorbeeld voor het aan boord houden van een zestigplusser met veel expertise. De uitbreiding naar meerdere sectoren is in die zin aan te moedigen, maar het zou logischer om meteen uit te breiden naar alle bedrijven. Laat bedrijven zelf beslissen of ze flexijobs willen aanbieden of niet", zegt Bart Steukers.
  • De regering moet, samen met Agoria, een alternatief bedenken voor, bijvoorbeeld, het afschaffen van de auteursrechten voor IT’ers. Fiscaal gunstige, flexibele, variabele verloning is een absolute noodzaak in sectoren met enorm veel, ook internationale, concurrentie. “Er werd deze legislatuur veel aandacht besteed aan minimumlonen en de bescherming van de lagere middenklasse. Dat is goed. Maar het wordt hoog tijd dat er ook eens aandacht geschonken wordt aan alle hooggeschoolde kenniswerkers die onze economie doen bloeien”, vertelt Bart Steukers daarover.

 

Fiscaliteit voor onderzoek & ontwikkeling

Het is positief dat de vrijstelling voor bedrijfsvoorheffing voor Onderzoek en Ontwikkeling gebleven is. Elke euro aan vrijstelling zorgt voor meer dan 2 euro investering van de bedrijven zelf. Die fiscale basis is één van onze grootste Belgische troefkaarten, al blijft onze loonkost en automatische indexering internationaal een handicap.

Welke stappen moet deze federale regering nog ondernemen?

  • Er gaapt een grote kloof tussen de wetgevende teksten over de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor Onderzoek & Ontwikkeling en de toepassing ervan door de fiscus. Die veroorzaakt enorm veel onzekerheid bij bedrijven en maakt het hen moeilijk om er beroep op te doen.

Bart Steukers: “Er is zo snel mogelijk een kader met duidelijke spelregels nodig dat, zowel aan de fiscus als aan onze bedrijven, duidelijk maakt hoe de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor Onderzoek & Ontwikkeling rechtszeker en flexibel toegepast kan worden.”

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be