Week van de e-gezondheid in Brussel

« De e-gezondheid, een sector die economisch groeit ten dienste van onze gezondheidszorg »

Brussel, 19 april 2016 – Didier Gosuin, Guy Vanhengel, Fadila Laanan, Cécile Jodogne, Bianca Debaets evenals de vertegenwoordigers van Agoria, lifetech.brussels (impulse.brussels), Innoviris en Abrumet hebben het Charter e-gezondheid.brussels ondertekend.

Doelstelling: het ter beschikking stellen van technologische oplossingen voor de patiënten en voor de gezondheidszorg in het Brussels Gewest versnellen door de innovatie en het ondernemerschap in de sector van de e-gezondheidszorg te ondersteunen.

De e-gezondheid is een sector in volle expansie die kansen biedt om oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar onze gezondheidszorg voorstaat: de veroudering van de bevolking, een stijging van het aantal chronisch ziekten, de toegenomen participatie van de patiënten aan hun verzorging, etc.

Naast de voordelen voor de patiënten biedt de sector van de e-gezondheid ook socio-economische opportuniteiten door bij te dragen aan de economische ontwikkeling van ons Gewest, door de gezondheidskosten te laten dalen en door innovatie en onderzoek te ontwikkelen.

De verschillende partners van het Charter willen een ecosysteem stimuleren dat de ontwikkeling van de economie in verband met e-gezondheid bevordert.
 

De aanpak van de e-gezondheid in Brussel

Een dynamisch beleid van e-gezondheid

Tijdens deze legislatuur hebben de Brusselse ministers bevoegd voor het Gezondheidsbeleid Guy Vanhengel en Didier Gosuin een ontwikkelingsdynamiek voor de e-gezondheidszorg in Brussel gecreëerd. Daartoe hebben ze verschillende maatregelen genomen:

 • de ontwikkeling van het Brusselse Gezondheidsnetwerk (BGN) en de creatie van de kluis Brusafe die zorgen voor de uitwisselingen van gegevens tussen alle Brusselse en Belgische gezondheidswerkers, en weldra ook in Europa en zelfs wereldwijd. Dat gebeurt via een gratis en beveiligd instrument dat enkel toegankelijk is voor hulpverleners die de patiënt behandelen en uitsluitend met de toestemming van die laatste, met inachtneming van de normen ter bescherming van de privacy en het medisch geheim.

  In 2015-2016 werd meer dan 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in het BGN en Brusafe.

  Het Brusselse Gezondheidsnetwerk staat open voor projecten van de huidige digitale sector en innoverende start-ups die zouden willen groeien binnen de structuur van het BGN.

  Het BGN-project en Brusafe zijn geconfigureerd in functie van de Europese en internationale netwerken. Het BGN-project zou zelfs uitgekozen kunnen worden uit de modelnetwerken op Europees niveau;

 • de actieve deelname aan het federale plan 2013-2018;

 • de ontwikkeling van maatregelen ter sensibilisering en opleiding van gezondheidswerkers inzake e-gezondheid;

 • een beleid om de patiënten bewust te maken van de voordelen van het delen van hun gezondheidsgegevens. Heden hebben in Brussel al 275.000 patiënten hun toestemming daartoe gegeven. 

Een vernieuwend beleid

Via het vandaag ondertekende Charter starten de Brusselse overheden en de verschillende partners (Abrumet, Agoria, Impulse en Innoviris) een gezamenlijk beleid voor e-gezondheid.brussels op door middel van een coördinatieplatform met de volgende opdrachten:

 • de digitale sector en de initiatiefnemers voor vernieuwende projecten beter informeren over de mogelijkheden die tot hun beschikking staan om bijgestaan en begeleid te worden, meer bepaald via de nieuwe website www.e-gezondheid.brussels;

 • de initiatieven omtrent e-gezondheid identificeren die gezamenlijk ontwikkeld zouden kunnen worden om de impact van deze initiatieven en hun zichtbaarheid te vergroten, alsook oplossingen te vinden voor mogelijke hindernissen.

De e-gezondheid, een groot economisch potentieel

In Brussel zijn er momenteel 78 bedrijven actief in de sector van de e-gezondheid; 26 van hen werden al in 2013 opgericht. Tegen 2022 zou, volgens de wereldwijde evolutie althans, de sector 15,8% groeien.

Het potentieel aan innovatie is aanzienlijk en de sector van de e-gezondheid telt talrijke start-ups. Deze ondernemingen blinken uit in kennis over innoverende technologie. Globaal genomen zijn het de kleine bedrijven die de markt van de e-gezondheid domineren. Enkele ondernemingen en start-ups getuigen van hun ervaringen in Brussel:

Zebra Academy heeft een oplossing voor telegeneeskunde ontwikkeld: videosoftware die ervoor zorgt dat een patiënt die een CVA heeft gehad, opgevolgd wordt zodra hij de ziekenwagen betreedt. Naar schatting wordt op die manier 30 minuten tijd gewonnen. Een snelle opname leidt immers tot een aanzienlijk betere genezing.

LindaCare heeft software ontwikkeld die telemonitoring-oplossingen biedt voor mensen met een chronische aandoening.

Progenda heeft een professionele online-agenda ontwikkeld. De patiënten kunnen rechtstreeks een afspraak maken en ontvangen een e-mail of sms ter herinnering. Deze software zorgt voor tijdswinst voor zowel de artsen als de patiënten.

Econocom heeft de “ziekenhuiskamer van de toekomst” mee ontwikkeld, geïntegreerd en gefinancierd met de creatie van ultradigitale kamers. De patiënt hoeft geen beroep meer te doen op het verzorgend personeel om de positie van de slaapbank aan te passen, de gordijnen te openen, de temperatuur van de kamer te regelen of om spelletjes en diensten online te kiezen.

Strategie “e-gezondheid.brussels” voor de ontwikkeling van een coherent ecosysteem

Op basis van deze vaststellingen heeft het Brussels Gewest beslist zich te verbinden tot een veelzijdige strategie inzake e-gezondheid. Zijn doelstelling bestaat erin een geheel van ideeën en krachten op te zetten dat een omgeving creëert die de ontwikkeling van het elektronisch delen van gezondheidsgegevens bevordert in het belang van de aan de patiënten verstrekte zorg.

Vandaag bestaat de uitdaging in het ontwikkelen van producten en diensten die betrouwbaar, uitgewerkt en kwaliteitsvol zijn en tegemoetkomen aan de noden van de sector van de gezondheidszorg.

Om die reden en in het kader van de strategie e-gezondheid.brussels hebben de Brusselse overheden en vier Brusselse actoren uit de economische en de gezondheidssector beloofd om:

 • in het Brussels Gewest een ware cultuur van e-gezondheid te ontwikkelen en te installeren;

 • nieuwe technologieën in de sector van de gezondheidszorg te begeleiden;

 • de potentiële mogelijkheden van de e-gezondheid voor initiatiefnemers om te zetten in concrete projecten;

 • alle instrumenten en diensten die beschikbaar zijn in het Brussels Gewest zichtbaar te maken om een project te doen slagen, los van de graad van uitwerking ervan, via de website www.e-gezondheid.brussels;

 • de verspreiding van informatie te verbeteren tussen de openbare instellingen, de digitale industrie en de initiatiefnemers voor projecten;

 • in de actieplannen van elke partner de initiatieven omtrent e-gezondheid te identificeren die gezamenlijk ontwikkeld zouden kunnen worden om de synergieën te vergroten en de impact van deze initiatieven en hun zichtbaarheid te verbeteren.

  Didier Gosuin, minister van Economie en Tewerkstelling in de Brusselse gewestregering

“Als wij deze kans niet grijpen, zullen we overgaan naar het tijdperk van de e-gezondheidszorg zonder dat de Brusselse ondernemers daarvan profiteren”, preciseert Didier Gosuin, de Brusselse minister van Economie en Gezondheidsbeleid. “Dankzij de strategie e-gezondheid.brussels komen we tegemoet aan de nieuwe noden van het openbare gezondheidsbeleid door de groei van een veelbelovende economische sector te stimuleren.”

Fadila Laanan, staatssecretaris van Wetenschappelijk onderzoek en Innovatie

“Met Innoviris, onze onderzoeksinstelling, bevoorrechten we de terbeschikkingstelling van onze instrumenten en onze ervaring om alle regeringsprojecten te bevorderen die erop gericht zijn om deze collaboratieve aanpak te stimuleren.”

“We zullen verdergaan met het doorvoeren van een ware e-gezondheidscultuur in Brussel door het begeleiden en het ondersteunen van het ontstaan van nieuwe technologieën en nieuwe praktijken binnen de gezondheidszorg.”

Bianca Debaets, staatssecretaris van Digitalisering

“Brussel ontwikkelt zich volop tot een Smart City. Ook op het vlak van gezondheid en zorg kan technologie een grote rol spelen om het leven van de Brusselaars aangenamer te maken. Technologie, ingezet op de juiste manier, kan er bijvoorbeeld toe bijdragen dat ouderen langer thuis kunnen wonen. De uitwisseling van e-healthgegevens via e-health.brussels zal ervoor zorgen dat er IT-toepassingen komen op maat van de Brusselaars. Daar verleen ik graag mijn steun aan.”

Cécile Jodogne, staatssecretaris van Buitenlandse Handel

“Brussel beschikt over talrijke troeven om zich te doen gelden als een topgebied wat e-gezondheid betreft. De internationale vermaardheid van onze gezondheidsactoren, de erkende efficiëntie van de gezondheidszorg en de snelle ontwikkeling van de start-ups maken van Brussel een gewest dat uitgerust is om zich internationaal in deze sector te positioneren. Ik zou dan ook de nadruk willen leggen op deze troeven! Daartoe organiseer ik in 2016, met Brussel Invest & Export, 35 economische missies in het buitenland die ervoor zorgen dat ondernemingen uit de sector van de e-gezondheid hun collega’s kunnen ontmoeten, partnerschappen kunnen aangaan en eventuele contracten kunnen ondertekenen. Ten slotte heb ik een actieve deelname van mijn diensten gepland aan drie internationale beurzen over de gezondheidssector: Arab Health in Dubai, Med-e-Tel in Luxemburg en Medica in Düsseldorf.”

Agoria, de federatie van de technologische industrie

“Als we willen dat de bedrijven investeren in projecten inzake e-gezondheid en zo de overheden helpen bij hun inspanningen voor de digitalisering van de gezondheidszorg, is het essentieel dat de politiek een duidelijk kader en een duidelijke visie definieert die meer bepaald de rol van de privésector benadrukken”, verzekert Marc Lambotte, de CEO van Agoria.

Abrumet

“Het delen van de relevante gezondheidsgegevens tussen zorgverstrekkers is fundamenteel om de kwaliteit van de aan patiënten verstrekte zorg te verbeteren.”

Innoviris

Innoviris verstrekt financieringen aan  ondernemingen,  onderzoekscentra en vzw’s voor onderzoeksprojecten en innoverende projecten met een toegevoegde waarde voor Brussel (die een antwoord bieden op de maatschappelijke uitdagingen, jobs creëren, economische ontwikkeling in de hand werken…). De projecten kunnen rechtstreeks afkomstig zijn van deze drie soorten actoren of kunnen het resultaat zijn van, al dan niet thematische, projectoproepen die door Innoviris werden uitgeschreven. Met deze gewestelijke ondersteuning wil men het risico voor onderzoekers en ondernemers indammen.   Het financieringspercentage hangt ook af van de omvang van de begunstigde en de ontwikkelingsfase waarin het project zich bevindt. “

Cluster Lifetech (impulse.brussels)

“Sinds 3 jaar stellen we een duidelijke toename van het aantal innoverende projecten inzake e-gezondheid vast. Deze ondernemers hebben het niet gemakkelijk. Naast de gebruikelijke uitdagingen van een start-up waaraan ze het hoofd moeten bieden, worden ze geconfronteerd met de reglementaire aspecten van de sector. En in dit geval is er nog een derde element, namelijk het feit dat de sector in volle ontwikkeling is en dus risicovol is. Als we hen kunnen helpen, en dus onrechtstreeks ook hun begunstigden (de patiënt en het medische korps in brede zin), door een coherent ecosysteem te creëren waar het beleid, de financiering en de industrie zich op elkaar afstemmen, dan is dat echt positief.”

Bijlage : Persmap - Charter eGezondheid Brussel  - Presentatie bedrijven 

Dossier-de-presse-en-NL.docx

DOCX - 250 Kb

NL-ehealthbrussels-charte.dockx.docx

DOCX - 261 Kb

Pr_sentation-des-entreprises-EN.docx

DOCX - 13 Kb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over agoria-newsroom

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.agoria.be